Opravy a údržba

Seřízení dopravníků u sklízecí mlátičky E 516. V dnešním díle seriálu „Opravy a údržba“ navážeme na letní období roku 1999, kdy jsme se začali věnovat stále hojně používané sklízecí mlátičce typu E 516. Jedná se sice o starší, avšak stále oblíbený a poměrně výkonný stroj, proto se vyplatí věnovat jeho údržbě a seřízení náležitou pozornost. Pro vodorovnou dopravu materiálu ve sklízecí mlátičce se používají dopravníky šnekové, pro svislou dopravu dopravníky lopatkové.

U šnekových dopravníků je třeba dbát především na to, aby minimální vzdálenost mezi šroubovicí dopravníku a jeho pláštěm neklesla pod 5 mm. V opačném případě dochází při dopravě k poškozování zrna. Nejčastější příčinou této závady je neopatrné přejíždění nerovností na poli nebo při přejezdu mezi pozemky.
Lopatkové dopravníky jsou u strojů E 516 tvořeny řetězem, na kterém jsou připevněny lopatky. Dopravují materiál svou horní větví, což je z hlediska namáhání lopatek výhodnější, než doprava větví spodní. U řetězů je nutno vždy přibližně po 15 provozních hodinách zkontrolovat jejich správné napnutí. Kontrola se dělá tak, že při správném napnutí by se měl řetěz dopravníku v kontrolním otvoru (obr. 1) zvednout asi o 10 až 15 mm. Jestliže tomu tak není, je nutno řetěz natáhnout šrouby na horní straně dopravníku. Je třeba dbát, aby lopatky byly všechny. Jestliže některá chybí, je následující lopatka namáhána dvojnásobnou silou, na kterou není dimenzována. U stroje E 516 nejsou dopravníky opatřeny pojistnou spojkou. Je třeba sledovat kontrolky jejich činnosti na palubní desce stroje a v případě jejich rozsvícení okamžitě zastavit mlátičku.
Kláskový dopravník ústí u sklízecích mlátiček typu E 516 a podobných (E 516B, E 517) do domlaceče klasů, který tvoří rotor se šesti hřeby. Při otáčení rotoru tyto hřeby procházejí mezi dvěma hřeby vložky. Domlaceč proto plní funkci mláticího mechanismu a mlátí nevymlácené klásky. Díky rychlému otáčení rotoru domlaceče (obr. 2) je vymlácený materiál rozhozen na stupňovitou vynášecí desku. Domlaceč se neseřizuje. Pouze při výmlatu některých plodin choulostivých na poškození (hrách, řepka) se vyřadí z činnosti tím, že se vyjme jeho hřebová vložka. Poté plní pouze funkci dopravníku. Údržba domlaceče spočívá v jeho občasné kontrole a případném dotažení šroubů.
Zásobník sklízecích mlátiček E 516 je vybaven hradítky (obr. 3), které je možno ovládat klikou umístěnou na zásobníku při vstupu do kabiny stroje (obr. 4). Tak lze měnit mezeru, kterou přichází zrno do šnekového vykládacího dopravníku. Mezera je seříditelná od 0 do 10 cm. Pro drobné sypké plodiny (řepka, mák) se nastavuje asi na 2 cm, pro málo sypké plodiny (oves, ječmen) asi na 4 cm.

František Kumhála

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *