OPRAVY PNEUMATIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

V málokterém oboru je v provozu tak široký sortiment pneumatik jako v zemědělství. Je to způsobeno pestrou paletou vozidel pracujících na polích, v terénu i na cestách. Kromě širokéškály rozměrů se na zemědělských vozidlech používají také speciání pneumatiky radiální a stále často i diagonální konstrukce.

V zemědělství jsou běžné pneumatiky s duší i bez duše.Provoz v náročných podmínkách s sebou přináší i častá poškození pneumatik. Opravovat tak
nesourodý soubor pneumatik vyžaduje širokou škálou opravných materiálů. Dnešní pracovník v zemědělství opravuje pneumatiky často až po vlastní práci a tak mnohdy se na dokonalou opravudefektu nedostává ani dostatek času, ani zkušeností.
Ve srovnání s nedávnou minulostí však speciální opravné materiály zdomácněly i v zemědělstvía nedostatek zkušeností lze eliminovat pečlivou prací podle opravářského technologického postupu. Současné opravné materiálu jsou navíc už tak předpřipraveny“, že práce s nimi je rychlá a nevyžaduje drahé stroje.
Moderní opravné materiály „vulkanizují za studena“ při normální teplotě účinkem vulkanizačního roztoku (cementu). Ten v první fázi působí jako lepidlo. Teprve v následné druhé fázi nastartuje chemický proces, který způsobí zesíťování molekul ve spojovací kaučukové směsi. Výhodou studeného způsobu je, že při opravě nedochází k přehřívání duše, nebo pláště vulkanizačním teplem
a k následné deformaci. Současné duše a vnitřní povrch bezdušových plášťů jsou totiž zhotoveny z butylového kaučuku. Ten má tu příznivou vlastnost, že nepropouští vzduch, nevýhodou je, že se při zahřívání deformuje. Proto dřívější opravářský postup s vulkanizací při teplotě 145°C není vhodný.

Opravy defektů pneumatik můžeme rozdělit do třech základních skupin:
– opravy duší,
– opravy průpichů plášťů,
– opravy průrazů plášťů.

Opravy duší

Duše jsou u zemědělských vozidel užívány ve velké míře. Běžný průpich se opravuje samovulkanizační záplatou a vulkanizačním roztokem (obr.1). Pokud je vytržený ventil, odstraní se jeho zbytky vybroušením gumové zesílené části a na jeho místo se nalepí nový kompletní ventil. Opravy duší nevyžadují vysokou odbornost, je potřeba však pracovat pečlivě a v čistém prostředí.

Opravy průpichů plášťů

Průpichem se rozumí poškození v oblasti běhounu při němž není poškozena nosná kostra pláště v rozsahu větším než 8 mm. V takovém případě není nutné nahrazovat poškozená kordová vlákna novými. U radiálních plášťů s ocelovými kordy se poškozené místo utěsní proti unikání vzduchu zevnitř a současně proti vnikání vody zvenku. Zvláště slaná voda v zimním období působí na ocelové kordy agresivně, způsobí jejich zkorodování a následné znehodnocení . K obousměrnému
utěsnění se používají buď opravné knoty, nebo nýty. Výhodou knotů je snadná aplikace (obr.2), není nutné plášť snímat z ráfku, charakter opravy je ale dočasný. Nýty se používají nejčastěji. Při opravě se plášť sejme z ráfku, místo průpichu se vyčistí a nýt protáhne směrem ven (obr.3).
U diagonálních plášťů, které mají nosnou kostru vyrobenu z polyamidových vlákem je přípustné
provést opravu pomocí univerzální opravné vložky (obr. 4).

Opravy průrazů plášťů

Průraz je poškození tupým předmětem, při němž jsou poškozena nosná kordová vlákna. U průrazu je zásadně nutné poškozené kordy odstranit a nahradit novým nosným materiálem – opravnou vložkou. Oprava průrazu se provádí ve dvou etapách. V první se poškozené místo vybrousí, vyplní nezvulkanizovanou opravnou směsí a zavulkanizuje ve vulkanizační svěrce. Ve druhé etapě se do místa defektu vlepí za studena pomocí vulkanizačního roztoku opravná vložka s nosnými kordy. Vložka se umístí na vnitřní stranu pláště, na střed poškození. Takto opravený plášť je možné ihned namontovat a provozně zatížit.Opravné vložky se rozdělují podle typu pláště (radiální-diagonální), podle místa defektu ( bok-běžná plocha) a podle velikosti poškození. Při opravě průrazu a volbě vložek je třeba pracovat uvážlivě a řídit se tabulkami a technologickým postupem výrobce.
Pneumatiky zemědělských vozidel jsou určeny pro speciální provoz a tomu odpovídá i jejich cena. Je výhodné poškozený plášť opravit co nejdříve, aby se rozsah poškození dalším provozem nezvětšoval. Oprava se vyplatí v drtivé většině případů.

Ing.Pavel Ferdus

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *