Optimalizace pojezdových tras

Navigační systémy Case IH umožňují uživateli, aby si stáhl hranice svých pozemků v digitální podobě. Anebo si může své pozemky na jaře objet, systém si jejich tvar zapamatuje a poté lze na terminálu vytýčit hranice souvratí. Navigační systém si vytvoří svou digitální hranici souvratí, na níž pak umí automaticky provádět všechny opakované úkony díky systému HMC II.

Samotný navigační systém však neumí navrhnout souběžné jízdy tak, aby jejich počet na poli byl co nejnižší a efektivita zpracování pozemku co nejvyšší. Svou roli hrají také zvyklosti řidičů, kteří jsou za roky své praxe zvyklí zpracovávat pozemky určitým postupem.

Proto společnost Agri CS nyní nabízí zájemcům novou službu – možnost optimalizace pojezdových tras na pozemcích. Zemědělci přinesou tvary svých pozemků, ty se nahrají do speciálního programu, jenž je schopen způsob zpracování pozemků optimalizovat. Program navrhne směr jednotlivých tras tak, aby se jejich počet snížil, ale požadovaná kvalita zpracování pozemku zůstala zachována. Optimalizace probíhá ve spolupráci se zástupci zemědělského podniku, kteří mohou doplnit své názory a zkušenosti z terénu.

Dále je možné na pozemky zakreslit i to, kudy budou probíhat protierozní pásy, aby zpracování pozemků odpovídalo požadavkům legislativy. Terminál traktoru, a tím i ovládací elektronika secího stroje přesně ví, kde je třeba protierozní pás zaset. Hotový návrh pojezdových tras se poté přenese do navigačního systému v traktoru.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství 5/2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *