Orba v rámci precizního zemědělství

Orba je jednou z nejstarších půdozpracujících technologií moderní doby. Za tu dobu se vyvinula, tak aby vždy vyhovovala daným podmínkám. V posledních dekádách se toho ve světě orby mnoho nového nestalo. Nyní však přichází revoluce v orbě ve formě „chytrých pluhů“ Kuhn.

Koncept Smart Ploughing byl představen na výstavě Agritechnica 2017, kde získal stříbrnou medaily za inovaci. Po loňském úspěšném uvedení pluhů na západoevropský trh je nyní tato novinka dostupná ve všech zemích.

Chytré pluhy

Systém chytrých pluhů reaguje na poptávku trhu po čím dál tím více precizním zpracování půdy, spojené s minimalizací přejezdů a snížením utužení půdy. Pilotním modelem pluhu, který je schopen chytré orby je nesený pluh Vari-Master L, který je k dispozic se čtyřmi až šesti orebními tělesy. Samotný systém pracuje na bázi dvojčinných hydraulických válců, které zahlubují jednotlivá tělesa, jakmile překonají limitní křivku souvratě a při vyjíždění je zase jednotlivě vyhlubují. Tato funkce eliminuje tzv. Z efekt. Ten je právě brán jako velká nevýhoda nesených pluhů, kdy plynule vyhlubování není prakticky možné na rozdíl od polonesených pluhů. Při eleminaci „Z efektu“ je možné zorat souvrať tak, aby se nevyorávalo velké množství organické hmoty, která již byla zaorána. To snižuje možnost nového uchycení plevelů a výdrolu. S chytrými pluhy Kuhn je možné orat jak v brázdě, tak On-Land. Orba On-land je čím dál tím více populární, a to hlavně z důvodů snižování negativních efektů utužení půdy při orbě v brázdě. Navíc při nastavení pluhu na jednotný záběr je možnost vedení traktoru podle navigace GPS. To přináší benefity nejen pro půdu, ale i pro obsluhu. Pro půdu to znamená méně přejezdů a pro obsluhu méně práce, a hlavně snadnější práci.

Pluhy Vari-Master

Chytré pluhy Vari-Master L přichází i s dalšími inovacemi s jejich uvedením na český trh se nyní otevírá možnost si objednat pluh se šroubovým „skandinávským“ tělesem. Toto těleso je velmi vhodné pro orbu do 25 cm s velkým množstvím zbytků nebo při přeorávání TTP. Díky šroubovému tvaru odhrnovacích desek jsou schopny zaorat velké množství organické hmoty i při mělké orbě.

Orba není mrtvá technologie, pořád má své místo v zemědělství, a jak ukazuje společnost KUHN, jsou pořád oblasti, kde se dají vymyslet inovace, které celou technologii posunují stále blíže modernímu preciznímu zemědělství.

Ing. Tomáš Smékal

produktový manažer strojů na zpracování půdy a setí

Kuhn Center CZ a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *