Originální koncept má své přednosti

Zemědělství je činností, která (ve své správné podobě) vychází ze vztahu k půdě jako základnímu výrobnímu prostředku. Na takovém vztahu je založeno také fungování rodinných farem. Tyto podniky se vyznačují značnou produktivitou práce, které je pro úspěch v hospodaření nezbytným předpokladem. Otázku zvýšení produktivity v klíčových oblastech zpracování a přípravy půdy před zakládáním porostů řešili také pracovníci společnosti Rodinná farma P&T Čeradice spol. s r. o.

Čtyřčlenná rodina spolu se čtveřicí zaměstnanců obhospodařuje výměru 900 hektarů orné půdy v okolí města Žatec. Farma se zabývá klasickou rostlinnou výrobou a chovem masného skotu.

Půdy na pozemcích v lehce kopcovité krajině jsou spíše těžké. Obhospodařovány jsou převážně bezorebnou technologií, jen asi na dvaceti procentech plochy je využíván pluh. Pro mělké zpracování půdy rodinná farma vlastní talířový podmítač o záběru 7,5 m a radličkový kypřič. Tyto stroje včetně pluhu byly doposud agregovány s kolovými traktory vyšší výkonové třídy, vybavenými plynulou převodovkou. Jejich výkonnost však nebyla dostatečná pro optimální zvládnutí agrotechnických lhůt.

Při hledání ještě výkonnějšího tažného prostředku vzali pracovníci firmy v úvahu různé koncepty traktoru a nejvíce je zaujaly stroje Xerion firmy Claas. Oslovili tedy společnost Agrall, která techniku Claas do ČR dováží, a její manažeři nabídli možnost si traktory Xerion vyzkoušet. Na farmě tak po určitou dobu pracoval předváděcí traktor Xerion 4500 Trac VC. Stroj byl využíván pro zpracování půdy s velmi dobrými výsledky.

Proto si pracovníci farmy zvolili největší model, typ Xerion Trac 5000. Kabina, pevně usazená uprostřed mezi nápravami, předurčuje tento stroj k využití jako traktor.

Předání traktoru se uskutečnilo v polovině září v areálu rodinné farmy za přítomnosti zástupců společnosti Agrall. Mělo slavnostní nádech také tím, že se jednalo o padesátý předaný traktor Xerion. A zároveň první model Xerion 5000 nové generace v ČR.*

Více informací přinese časopis Mechanizace zemědělství 11/2014.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *