Filtr

Za devadesáti a jedním tunelem

V samém závěru školního roku, v době kdy ještě jsou rakouské, německé i italské dálnice poměrně volné, ubíhala cesta do italské firmy Merlo velmi pěkně. Z Pelhřimova, kde sídlí firma Cime-výhradní dovozce strojů značky Merlo, je výrobní závod vzdálen 1156 km. Cestou do severoitalského městečka San Defendente di Cervasca poblíže...

Kategorie: Nezařazené

Nové talířové brány AXR-H

Dánská firma Dal-Bo uvádí nyní na náš trh nové talířové brány nesoucí označení AXR-H. Tyto brány jsou tvořeny čtyřmi sekcemi uspořádanými do tvaru písmene X, integrovaným přídavným válcem a disponují pracovním záběrem od 3,6 do 4,8 m. Co je na nich nového a co zůstalo zachováno z předchozích modelů?

Kategorie: Nezařazené

Elektronické řízení pluhu

V loňském roce představily firmy Lemken a Pöttinger poprvé novou generaci pluhů s elektronickým ovládáním : z kabiny řidiče je možné nastavit příčné vyrovnání, šířku přední brázdy a celkový záběr. Možnosti i technická řešení tohoto nářadí jsou poměrně zajímavá, a proto jsme se rozhodli o nich krátce informovat....

Kategorie: Nezařazené

Zpracování půdy k ozimým plodinám

Obilniny se v České republice pěstují na více než 55 procentech orné půdy, přičemž podstatná část výměry připadá na ozimy. Připočteme-li k tomu narůstající plochy ozimé řepky, představuje zakládání porostů ozimých plodin výraznou pracovní špičku. V podmínkách ČR se rozšiřují technologie zjednodušeného zpracování půdy a zakládání porostů plodin, které mají...

Kategorie: Nezařazené

Vzorová řešení linek na příjem, ošetřování a skladování zrnin

Ošetřování a skladování především potravinářských zrnin má svá specifika, která jsou odlišná od ošetřování a skladování ostatních zrnin. Pro zachování biologických a chemických vlastností skladovaných zrnin je třeba vytvořit soustavu předpokladů, které především zabraňují poklesu kvality uskladněných zrnin, případně jejich znehodnocení. Základním požadavkem racionální výživy je přísná kontrola, šetrné ošetřování...

Kategorie: Nezařazené

Výsledky zkoušek minimalizačních technologií

Tento příspěvek vychází ze zjištění v rámci projektu s názvem „Ochranné zpracování půdy z hlediska půdních vlastností, zaplevelení porostů, produkce plodin, energetické a ekonomické náročnosti“. Tento projekt zajišťoval VÚRV v Praze – Ruzyni, respektive odpovědný řešitel Ing. Miloslav Javůrek, CSc. z této instituce a spoluřešitel Doc. Ing. Jiří Stach, CSc....

Kategorie: Nezařazené

Pluhy do tvrdých podmínek

Kdo jednou navštívil Norsko ví, že je to velmi krásná země. Hory, lesy, jezera, fjordy – přírodními krásami se zde nešetří. Avšak zemědělsky využitelné půdy je zde pomálu. A to ještě než se uvedla do kulturního stavu tak z ní farmáři museli vytahat tuny kamení, které teď většinou tvoří zdi...

Kategorie: Nezařazené

Padesát let výroby traktorů VALTRA VALMET

Tradice výroby finských traktorů VALMET se datuje od roku 1913, kdy byl vyroben první traktor o výkonu 30 koní s názvem „Munkell“. Snaha zlepšit pracovní podmínky obsluhy traktoru vedla ve třicátých letech k úzké spolupráci se švédskou automobilkou VOLVO nejen v oblasti motorů, ale i vývoje ergonomické kabiny a celkového...

Kategorie: Nezařazené

Manipulátory Manitou MT 835 120 LS Maniscopic

Firma Manitou má ve svém výrobním programu stroje určené pro zemědělství, stavebnictví, lesnictví a průmysl. Jedná se o firmu s dlouholetou tradicí výroby podobného sortimentu strojů. Po celém světě má v současné době rozmístěno celkem sedm výrobních závodů, z toho čtyři ve Francii a po jednom v USA, Německu...

Kategorie: Nezařazené