Filtr

Investovat se musí

Výrobní obchodní družstvo Svatobor v Hrádku u Sušice si v letošním roce pořídilo další moderní a silný traktor do svého strojového parku. Důvod návštěvy tohoto družstva byl jednoznačný. Dozvědět se něco o tom, proč se rozhodli jít cestou moderní výkonné techniky.

Kategorie: Nezařazené

RAU bez berušky

Tentokrát jsme se s otázkou „Co je nového“ obrátili na Ing. Pavla Dvořáka, product managera firmy Kverneland Czech, spol. s r. o. Vysvětlil nám, jak proběhla restrukturalizace výroby strojů RAU a proč se u nás prodává jen část sortimentu výrobků.

Kategorie: Nezařazené

Kapitoly z historie techniky pro sklizeň obilnin ve světě (12)

Evropské koncepce očesávání a vyzrňování obilního porostu Teprve počátkem osmdesátých let 20.století se v Evropě přistoupilo k systematičtějšímu praktickému ověřování možností omezit se při přímé sklizni obilnin pouze na jejich klasovou část.Výsledky dosavadních experimentů našly dosud ve významnějším rozsahu své praktické uplatnění pouze v podobě anglického očesávacího adaptéru....

Kategorie: Nezařazené

Renovace deformovaných součástí a nástrojů

RENOVACE. Ve strojnické praxi pojem renovace znamená opravu strojní součásti, tj. obnovení funkčních schopností poškozené strojní součásti. Za samozřejmé se považuje, že kvalita renovované součásti odpovídá kvalitě součásti nové. Názory na renovaci se velmi různí a pohybují se od podmíněného souhlasu až k rozhodnému odmítání. Jak je to s renovací...

Kategorie: Nezařazené

Deset let služeb pro Vás.

Jako většina firem vniklých začátkem devadesátých let minulého století, bude i naše slavit desáté výročí od svého vzniku. Pro nově vzniklou společnost je deset let velmi dlouhá doba. Naše společnost, vzhledem k tomu, že vznikla od nuly, si prodělala asi všechna vývojová stádia. Od první účetní, až po kolektiv...

Kategorie: Nezařazené

S kamerou za oponou

Den Zemědělce, pořádaný v polovině května byl organizován pod tím nejaktuálnějším tématem – sklizeň pícnin. Ještě včas se mohl každý návštěvník rozhlédnout na trhu a vybírat mezi značkami tu nejvhodnější variantu pro své podmínky. Praxe již mnoho z nich naučila, že výběr jen na základě nízké ceny může být zavádějící....

Kategorie: Nezařazené

KVERNELAND EXPANDUJE DO VINIC

Na jaře minulého roku zakoupila společnost Kverneland Group francouzskou firmu GREGOIRE (čti Gregoár), která vyrábí a prodává do celého světa stroje na mechanizovanou sklizeň vinných hroznů. ...

Kategorie: Nezařazené

Čistota a zemědělství

Všichni si uvědomujeme důležitost efektivního čištění jak zemědělské techniky, tak i čištění případně dezinfekce zemědělských chovů, kde hygiena má i přímí dopad na kvalitu a výtěžnost živočišné výroby. Proto se neobejdeme bez dobré a kvalitní čistící techniky. V tomto směru působí již deset let na českém trhu čistící technika dánské...

Kategorie: Nezařazené