Filtr

1000 traktorů John Deere

Firma STROM patří k našim nejúspěšnějším dovozcům zemědělské techniky a zejména pak traktorů. O tom se mohli přesvědčit také návštěvníci akce, kterou tato firma pořádala 12. září tohoto roku v Horních Počernicích v prostorách hotelu Čertousy.

Kategorie: Nezařazené

1000 traktorů John Deere

Firma STROM patří k našim nejúspěšnějším dovozcům zemědělské techniky a zejména pak traktorů. O tom se mohli přesvědčit také návštěvníci akce, kterou tato firma pořádala 12. září tohoto roku v Horních Počernicích v prostorách hotelu Čertousy.

Kategorie: Nezařazené

S Annaburgrem vládne spokojenost

S blížícím se podzimem, po sklizni, která se díky nepřízni počasí letos tak úplně nepovedla, přišel čas přípravy půdy na příští sezónu. Na to, jak si v této práci vede výrobek firmy Annaburger, jsme se zajeli podívat přímo do praxe. Výměnný systém , jehož jednou součástí je i rozmetadlo statkových...

Kategorie: Nezařazené

John Deere v Seville I.

Čtvrté největší město Španělska, slavná Sevilla, přivítalo v září na třitisícešestset účastníků z celé Evropy, aby se zde postupně seznámili s nejnovějšími výrobky značky JOHN DEERE, které byly vyvinuty pro evropský trh roku 2002. Velkolepě pojatá akce se stala přehlídkou a současně školením dovozců a prodejců zelenožlutých strojů se znakem...

Kategorie: Nezařazené

Renovace součástí s lomy a trhlinami – metoda Metallock

Příčiny vzniku trhlin a lomů na součástech, druhy lomů a možnosti jejich oprav byly již uvedeny v minulém čísle. Připomeňme jen, že:  Svařování je vhodné pro opravy trhlin a lomů na ocelových součástech a na součástech z lehkých slitin. V těchto případech se uplatňují stejné technologické zásady postupu a...

Kategorie: Nezařazené

Komplexní služby společnosti Liva

Společnost Liva Předslavice spol s r.o.působí na českém trhu zemědělské techniky již od počátku devadesátých let. Firma se ovšem nezastavila u pouhého prodeje, ale jak nám řekl pan Libor Jungvirt, obchodní ředitel společnosti, svoji činnost dále rozvíjí. Prodej kvalitní zahraniční techniky není jedinou prioritou, v návaznosti následuje i zajištění servisu...

Kategorie: Nezařazené

Technika v ochraně rostlin

Při boji s plevely, živočišnými škùdci či houbovými chorobami kulturních rostlin se u nás prakticky až do pol. 20 stol., upřednostňovaly mechanické zpùsoby ochrany a agrotechnická opatření. Použití chemických přípravkù v porostech polních plodin bylo jen velmi omezené. Chemické přípravky se uplatnily pouze při moření osiva, při ničení ohnice nebo...

Kategorie: Nezařazené

Pneumatické řádkové secí stroje Pöttinger Aerosem

Firma Pöttinger nabízí v současné době na našem trhu řadu pneumatických secích strojů pod označením Aerosem. Jedná se o secí stroje s centrálním zásobníkem a dávkováním osiva. Tyto secí stroje jsou vyvinuty v souladu s požadavky praxe na spolehlivost, provozní nenáročnost a přitom kvalitu výsevu i při nízkém nastaveném výsevku....

Kategorie: Nezařazené

Agrostroj včera a dnes

Agrostroji Pelhřimov zahájil konstrukci a výrobu rozmetadel již v roce 1958, kdy byly koncepčně připravovány typy RmA, RMVA a později také typ RU-5. V osmdesátých létech byl sortiment doplněn o automobilové nástavby RMA-8 a o rozmetadla s užitečným zatížením 8 a 10 tun. Tyto stroje slouží prvovýrobcům dodnes. Není výjimkou...

Kategorie: Nezařazené