Filtr

Italské dny Pekassu

Řidiči, kteří projížděli 19. a 20. června pražskou Uhříněvsí, určitě zaregistrovali směrovky s nápisem Italské dny. Tyto ukazatele směřovaly do firmy Pekass, spol. s r. o., která pořádala k desetiletému výročí činnosti předváděcí dny komunální a malé zemědělské techniky. Prohlídce vystavených strojů předcházela prezentace firmy Antonio Carraro, na které návštěvníky...

Kategorie: Nezařazené

Budujeme síť europrodejců

Prodej zemědělské techniky a technologií se po několika letech útlumu začíná oživovat a zájem zemědělců o novou techniku stoupá. To samozřejmě klade zvýšené nároky na prodejce strojů, na jejich servis a zázemí. Oživení trhu na druhou stranu umožňuje firmám investovat do vlastního zázemí a zlepšování služeb.

Kategorie: Nezařazené

Zemědělství a integrovaná ochrana ovzduší

Stále se zhoršující stav životního prostřední nutí všechny státy světa důsledněji se věnovat kontrole využívání přírodních zdrojů, průmyslové a zemědělské produkce a tím zaručit trvale udržitelný rozvoj a zachování plné rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů. Významný podíl na zhoršení životního prostředí má i zemědělská produkce a následně pak potravinářský průmysl...

Kategorie: Nezařazené

Renovace nanášením plastických kovů

Plastické kovy jsou dvousložkové materiály, mají pastovitý charakter nebo jsou tekuté, vytvrzují za studena, bez smršťování, po vytvrzení jsou stálé a lze je opracovávat jako běžné kovy. Poměr směsi obou složek je tolerantní, není nutné jejich přesné měření a vážení. Obě složky jsou zřetelně barevně odlišené, tím je zaručena optická...

Kategorie: Nezařazené

Chov skotu a prasat

Dramatické změny ekonomického prostředí po roce 1989 významně ovlivnily rozsah a zaměření živočišné výroby a používané technologické systémy. Ceny vstupů se postupně dostávají na úroveň EU, zatímco ceny finálních výrobků zemědělských výrobců za tímto vývojem výrazně zaostávají. Neustále roste cena pracovní síly, stoupají požadavky na ochranu životního prostředí, prosazují se...

Kategorie: Nezařazené

Kapitoly z historie techniky pro sklizeň obilnin ve světě (11)

Historie zavádění přímé sklizně obilnin v bývalém Sovětském svazu a v Českých zemích (pokračování z čísla 5) Sovětská sklízecí mlátička SK-4 na našich polích Po prvních dodávkách mezitypu SK-3 v letech 1961 a 1962 se k nám začal v roce 1963 hromadně dovážet typ SK-4. Po funkční stránce se oproti...

Kategorie: Nezařazené

Lis na válcovité balíky s pevnou lisovací komorou Orkel GP 1250

Na základě letitých zkušeností s výrobou lisů na válcovité balíky vyvinula firma Orkel lis pod označením GP 1250 s řezacím ústrojím sbíraného materiálu. Pevná lisovací komora těchto lisů je vybavena technickými detaily, které posunuly technologii lisování válcovitých balíků o další krok vpřed. Lis je především určen pro profesionální práce, kde...

Kategorie: Nezařazené

Seřízení a údržba mechanismů žacího válu sklízecí mlátičky E 516

Žňová sezóna se opět nezadržitelně blíží. Základní podmínkou kvalitní sklizně beze ztrát je správné seřízení mechanismů žacího válu, protože právě na něm celý sklizňový proces začíná. Jeho nastavení do značné míry rozhoduje o dobrém zvládnutí sklizně i ve složitějších podmínkách, jako je práce na polehlých či kamenitých pozemcích. ...

Kategorie: Nezařazené

Zemědělská doprava

Zemědělství, jako výrobní obor s plošným charakterem výroby, nezbytně potřebuje pro přemisťování materiálu mezi jednotlivými místy výrobního procesu dopravní systém. Tento systém je tvořen dopravními a manipulačními prostředky a sítí dopravních tras. Řešení a kvalita provedení přeprav spolu s postupy manipulace a skladování materiálů ovlivňují významně efektivnost výrobního procesu jako...

Kategorie: Nezařazené