Filtr

Za manipulátorem do Itálie

Poprvé se jméno Merlo objevilo ve městě Cuneo nad dveřmi kovářské dílny v roce 1911. Strategická poloha města ležícího na hlavní trase mezi italským Turínem a francouzským městem Nice pomohla panu Merlovi postavit pevné základy silné firmy. ...

Kategorie: Nezařazené

Kombinace Dutzi pro minimalizaci

Secí kombinace Dutzi KR 3000 je novinkou pro rok 2001 a skládá se z rotavátoru a pneumatického secího stroje. Tato kombinace může spojovat několik pracovních operací a sice hloubkové kypření, prokypření orniční vrstvy a její promíchání s rostlinnými zbytky a samotné uložení osiva. Jedná se stroj s pracovním záběrem 3...

Kategorie: Nezařazené

Z historie vývoje pneumatik

Pokud se podíváme trochu do historie z oblasti pneumatik, můžeme například na str. 1144 v Novém Ottově naučném slovníku nalézt informaci, že: „Pneumatika vznikla při zkouškách, jak zmírniti otřesy vozu na obyčejných kolech“. Byla vynalezena v roce 1845 R.W.Thomsonem. ...

Kategorie: Nezařazené

Vliv hustoty porostu a pojezdové rychlosti na kvalitu sklizně cukrovky

Hustota porostu je jedním ze zemědělcem ovlivnitelných faktorů pro tvorbu výnosu cukrovky. Kolik rostlin na hektaru plochy umožní dosáhnout nejvyšších výnosů? Jednoznačnou odpověď na tuto otázku poskytují výsledky četných pokusů, které prokázaly, že při zvyšování hustoty porostu od 50.000 do 90.000 tisíc rostlin na hektar stoupá i výnos čistého cukru....

Kategorie: Nezařazené

Patnáctka pro minimalizaci

Poslední červencový den předvedla společnost s ručením omezeným P&L z Biskupic u Luhačovic patnáct strojů určených pro progresivní půdoochranné technologie. Šlo především o techniku Köckerling, Great Plains a Kinze. Na pozemcích a. s. Rostěnice byly všechny soupravy nejprve představeny před tribunou a teprve potom si mohlo 250 účastníků prohlédnout jak...

Kategorie: Nezařazené

Separace kamene doma a ve službách

Pěstování brambor v odkameněné půdě se také rozšiřuje v podmínkách zemědělských podniků specializovaných na pěstování brambor v České republice. Sám jsme měl možnost navštívit dva podniky, ve kterých mají zkušenost s takovýmto systémem pěstování brambor. Jedná se o zemědělský podnik VOD Kámen v okrese Pelhřimov a podnik služeb Agrodos Domašín...

Kategorie: Nezařazené

Výkonná technika Massey Ferguson

ste - Firma Austro Diesel Bohemia změnila letos svoji výstavní plochu a posunula se blíže ke vchodu. Z vystavených exponátů mohli návštěvníci vidět především to co nejvíce prodává, tedy sklízecí mlátičky a traktory Maseey Ferguson s výkonem nad 100 k. Mlátičky reprezentoval model 7274 což je nejvýkonnější zástupce kombajnů...

Kategorie: Nezařazené