Filtr

Zastřešené prostory jsou zbytečné

Chcete dosáhnout vysoké kvality píce a zároveň uspořit zastřešené prostory? Jednou z cest, jak tohoto cíle dosáhnout, je použít ke sklizni lisy a vzniklé balíky pak obalit fólií. Jak tato činnost vypadá v praxi, viděli účastníci Dne Zemědělce v Kasejovicích.

Kategorie: Nezařazené

Kapitoly z historie techniky pro sklizeň obilnin ve světě (10)

Historie zavádění přímé sklizně obilnin v bývalém Sovětském svazu a v Českých zemích Na rozdíl od Západní Evropy se sklízecí mlátičky začaly v bývalém Sovětském svazu hromadně vyrábět již počátkem třicátých let dvacátého století. V roce 1941 mělo sovětské zemědělství k dispozici více jak 140 000 závěsných sklízecích mlátiček, jimiž...

Kategorie: Nezařazené

ZTRÁTY PŘÍ RŮZNÝCH POSTUPECH SKLIZNĚ PÍCNIN

Pícniny jsou z hlediska sklizně plodinami, u kterých se můžeme setkat s velmi rozdílnými sklizňovými pracovními postupy. Při všech těchto postupech dochází samozřejmě k určitým ztrátám, které mohou být způsobeny různými vlivy. Zajímavá je rovněž celková energetická bilance jednotlivých postupů. Následující článek je zamyšlením nad sklizní píce právě z těchto...

Kategorie: Nezařazené

Roční výdaje za energii spotřebované pro pohon nejpoužívanější zahradní mechanizace

V posledních několika letech byl zaznamenán nárůst prodeje malé motorové zahradní mechanizace a rozšířila se také druhová skladba prodávané mechanizace. Pro kvalitní údržbu okrasné zahrady, pro ochranu a zdravý růst květin a okrasných dřevin, pro šetření času a námahy majitele zahrady, pro smysluplné nakládání s odpady, které vznikají při běžné...

Kategorie: Nezařazené

SEŘÍZENÍ PALIVOVÉ SOUSTAVY MOTORU SKLÍZECÍ MLÁTIČKY E 516 (díl II)

Pro správnou funkci palivové soustavy je rovněž nutný bezvadný stav vstřikovacích trysek (obr. 1). Ty musejí zajistit co nejlepší rozptyl paliva vstřikovaného do válce. Vstřikovací trysky je třeba v případě potřeby zkontrolovat, zda jsou dostatečně těsné a jsou nastavené na správný vstřikovací tlak. Postup údržby a kontroly vstřikovacích trysek zahrnuje...

Kategorie: Nezařazené

Představujeme nejsilnější mlátičku MF – Cerea

Sklízecí mlátičky Massey Ferguson se vyrábějí v dánském městě Randers. Z výrobních pásů tam dnes sjíždí nejnovější výrobek a to nejsilnější a zároveň nejvýkonnější mlátička řady 7200. Jelikož je pokračovatelem této řady její označení je 7278. Oproti svým slabším sourozencům má Cerea, to je totiž její další název, některá vylepšení.

Kategorie: Nezařazené

SKLÍZECÍ MLÁTIČKY NA veletrhu SIMA 2001

V období 1999-2000 prodej sklízecích mlátiček ve Francii klesl o 17,8 procent. Pro období 2000-2001 se předpokládá podobná tendence odbytu. To však výrobce sklízecích mlátiček od jejich dalšího vývoje zdokonalování neodradilo – právě naopak. Nové modely jsou ještě výkonnější a ještě lépe přizpůsobeny potřebám kombajnérů. Plocha separace se zvětšila a...

Kategorie: Nezařazené

Systémy skladování zrnin

Skladování zrna je nedílnou součástí hospodaření se zrnovým fondem. Stávající zařízení jsou ve většině případů zastaralá a to morálně i fyzicky. Od jejich instalace uplynulo 20 – 30 let. Nejstarší skladovací prostory dožívají fyzicky a je nutná jejich výměna, protože opravy jsou již nerentabilní.

Kategorie: Nezařazené

Překládací vozy při sklizni obilí

Obilniny patří k nejvíce zastoupené plodině v osevních postupech zemědělských podniků ČR. Pěstují se zhruba na 1,591 mil. ha, což je přibližně polovina orné půdy. Při sklizni to znamená přepravit asi 7 mil. tun obilí v optimální době 14 - 18 dní. Znamená to také řešit složitý logistický řetězec mezi...

Kategorie: Nezařazené