Filtr

Výsledky zkoušek minimalizačních technologií

Tento příspěvek vychází ze zjištění v rámci projektu s názvem „Ochranné zpracování půdy z hlediska půdních vlastností, zaplevelení porostů, produkce plodin, energetické a ekonomické náročnosti“. Tento projekt zajišťoval VÚRV v Praze – Ruzyni, respektive odpovědný řešitel Ing. Miloslav Javůrek, CSc. z této instituce a spoluřešitel Doc. Ing. Jiří Stach, CSc....

Kategorie: Nezařazené

Pluhy do tvrdých podmínek

Kdo jednou navštívil Norsko ví, že je to velmi krásná země. Hory, lesy, jezera, fjordy – přírodními krásami se zde nešetří. Avšak zemědělsky využitelné půdy je zde pomálu. A to ještě než se uvedla do kulturního stavu tak z ní farmáři museli vytahat tuny kamení, které teď většinou tvoří zdi...

Kategorie: Nezařazené

Padesát let výroby traktorů VALTRA VALMET

Tradice výroby finských traktorů VALMET se datuje od roku 1913, kdy byl vyroben první traktor o výkonu 30 koní s názvem „Munkell“. Snaha zlepšit pracovní podmínky obsluhy traktoru vedla ve třicátých letech k úzké spolupráci se švédskou automobilkou VOLVO nejen v oblasti motorů, ale i vývoje ergonomické kabiny a celkového...

Kategorie: Nezařazené

Manipulátory Manitou MT 835 120 LS Maniscopic

Firma Manitou má ve svém výrobním programu stroje určené pro zemědělství, stavebnictví, lesnictví a průmysl. Jedná se o firmu s dlouholetou tradicí výroby podobného sortimentu strojů. Po celém světě má v současné době rozmístěno celkem sedm výrobních závodů, z toho čtyři ve Francii a po jednom v USA, Německu...

Kategorie: Nezařazené

Účelné využívání větrné energie v zemědělství a venkovském osídlení

Využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) patří k prioritám Evropské unie. Sleduje se tím hned několik cílů současně, zejména ozdravění životního prostředí, snížení zbytečného transportu energie, zejména elektrické, na velké vzdálenosti tam, kde ji lze alespoň částečně vyprodukovat přímo na místě a v neposlední řadě i zvýšení zaměstnanosti v oblastech, které...

Kategorie: Nezařazené

Heterogenita půdního prostředí a zpracování půdy

V dosavadních systémech hospodaření bylo pole bráno jako nejmenší jednotka. V rámci této jednotky byly prováděny veškeré polní operace jednotně. Dnes se stále častěji objevuje ve spojení se zemědělskou výrobou pojem „precizace operací“. S monitorováním pozemků a se sledováním heterogenity se setkáváme především při sklizni plodin, hnojení a ochraně rostlin....

Kategorie: Nezařazené

Opotřebení dezénu pneumatik

Základní funkcí pneumatiky je přenos síly z hnací nápravy do styčné plochy s podložkou, nesení nákladu o měnící se hmotnosti a působení jako pružný element mezi podvozkovou částí vozidla a podložkou, po které se vozidlo pohybuje. ...

Kategorie: Nezařazené

Talířový kypřič HORSCH Quattro

Jak pro bezorebné, tak i pro konvenční technologie vyvinula firma HORSCH nový kombinovaný talířový kypřič. Stroj s názvem Quattro je schopen na jeden přejezd promísit rostlinné zbytky v půdním horizontu do hloubky až 20 cm, odstranit zvýšené utužení ornice v hloubce až 45 cm a zároveň srovnat povrch pozemku a...

Kategorie: Nezařazené