Filtr

ROZMETADLA PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV

Rozmetadla průmyslových hnojiv používaná u nás před rokem 1990 měla dopravní charakter (automobilní a návěsná). Po roce 1990 se prodávala hlavně nesená rozmetadla ze západoevropských zemí. Je to projev výrazného omezení intenzity hnojení počátkem devadesátých let, zlepšení fyzikálních vlastností hnojiv, potlačení podílu služeb a hlavně nízké pořizovací ceny nesených rozmetadel....

Kategorie: Nezařazené

Novinky u firmy Krone

Firma Krone je jedním z mála rodinných podniků, které se vyskytují na trhu ze zemědělskými stroji a kterým se daří udržet si svou naprostou suverenitu. Díky obrovským investicím do vývoje a zejména výroby dokázala posílit svůj podíl na celosvětovém trhu. Během prvních dnů měsíce září pozvala firma Bernard Krone Ltd....

Kategorie: Nezařazené

John Deere v Seville (1)

Nejjižnější provinční město Španělska – Sevilla, čtvrté největší město země, přivítalo v září na třitisícešestset účastníků z celé Evropy, aby se zde postupně seznámili s nejnovějšími výrobky značky JOHN DEERE, které byly vyvinuty pro evropský trh roku 2002. Velkolepě pojatá akce se stala přehlídkou a současně školením dovozců a prodejců...

Kategorie: Nezařazené

Husqvarna v Čechách po deseti letech

Když švédský král Karel Gustav IV. zakládal čtyřicet jedna let po kruté třicetileté válce, konkrétně v roce 1689, v městečku u jezera Vättern, zbrojířskou manufakturu, nemohl tušit, že její výrobky pod značkou Husqvarna, posléze doslova obletí svět. Sotva ho také napadlo, že po více jak třech stoletích se budou v...

Kategorie: Nezařazené

Novinka z nabídky firmy Vakutec

V letošním roce, tak jako každoročně již od roku 1994 vystavila firma Agrico Třeboň na Zemi živitelce mimo svou hlavní náplň, kterou tvoří technologie pro krmení prasat, také aplikátor na kejdu Vakuumat. Poprvé ovšem pod novým názvem Vakutec.

Kategorie: Nezařazené

Traktory na výstavě Země živitelka

Rozhodně zajímavá byla návštěva výstavy Země živitelka pro každého, kdo se zajímá o zemědělskou techniku. Úroveň agrosalónu se opět zvedla a svůj zájem o prezentaci projevila většina z hlavních prodejních společností na našem trhu. Na dostatečném prostoru si každý návštěvník mohl prohlédnout loňské i letošní novinky....

Kategorie: Nezařazené

Legislativní změny podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích – pokračování

V předchozím příspěvku jsem se zabýval zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozi-del na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o po-jištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999...

Kategorie: Nezařazené

Přerov ocenil míchací krmný vůz

Cenu BVV na výstavě Přerov 2001 za přínos výrobku v praxi v kategorii stroje a zařízení pro živočišnou výrobu získal míchací krmný vůz z dílny nizozemské firmy Trioliet, na českém trhu zastoupené společností HZT - Technik, s. r. o, z Týna nad Vltavou. V jejím výrobním programu převažuje výroba strojů...

Kategorie: Nezařazené

Přerov ocenil bezorebné setí

Ocenění za exponát z oblasti zemědělské techniky, a sice za přínos pro praxi mezi stroji a zařízeními pro rostlinnou výrobu, si z výstavy Přerov 2001 odvezli zástupci společnosti Lukrom Zlín, a. s., kteří zde představili secí kombinaci Horsch. Tato německá firma je největším výrobcem bezorebných secích strojů v Evropě a...

Kategorie: Nezařazené