Filtr

Souosá ložiska a tuhé skříně…

… jsou zárukou dlouhé životnosti rotačních bran. Síla použitého materiálu skříně hraje naproti tomu podřadnou roli. Následující příspěvek je shrnutím nejdůležitějších konstrukčních znaků, na které je třeba klást důraz při rozhodování ke koupi. ...

Kategorie: Nezařazené

Novela zákona o hnojivech

Podmínky pro uvádění do oběhu a pro používání hnojiv, agrotechnické zkoušení zemědělských půd, zjišťování půdních vlastností lesních pozemků a působnost orgánů odborného dozoru stanovuje zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona...

Kategorie: Nezařazené

Technické názvosloví

Když jsme připravovali toto číslo Mechanizace zemědělství a Technických trendů, psal sem krátký článek do rubriky Praxe, jenž pojednával o opravě hřebů rotačních bran. A v té chvíli jsem byl (jako již mnohokrát předtím) postaven před problém jaký výraz pro toto nářadí použít. Ono to totiž s používáním odborných výrazů...

Kategorie: Nezařazené

Renovace strojních součástí

Renovace. Tento pojem se často objevuje v tisku i v reklamě. Tam se jím obvykle rozumí obnova či vylepšení nějakého objektu, například koupelny, bytu, domu. Ve strojnické praxi pojem renovace znamená opravu strojní součásti, tj. obnovení funkčních schopností poškozené strojní součásti. Za samozřejmé se považuje, že kvalita renovované součásti odpovídá...

Kategorie: Nezařazené

Dokonalé zvládnutí technického vybavení strojů – cesta ke snížení nákladů.

Energetická náročnost je jedním z důležitých kritérií, která určují vhodnost pracovních operací, postupů a technologií výroby zemědělských produktů. Současná spotřeba přímé energie v zemědělství České republiky se pohybuje 45 - 50 mil. GJ za rok. Na této spotřebě se podílejí nejvíce (asi 47 %) operace v rostlinné výrobě. Významnou část...

Kategorie: Nezařazené

Historie Kvernelandu

V roce 1879 si v norské vesnici Kvernaland otevřel kovářskou dílnu Ole Gabriel Kverneland. Bylo mu teprve 25 let, ale měl smysl pro nové metody práce, které zvyšovaly její efektivitu a kvalitu. Již od prvopočátku se zaměřoval hlavně na vývoj a výrobu pluhů a dalších strojů na zpracování půdy, jak...

Kategorie: Nezařazené

Běžící pás – nekonečné možnosti tahové síly ?

Dostanou tradiční kolové traktory konkurenci v podobě pásového ústrojí – poté, co standardní kolo dlouho v zemědělství vytlačovalo své příbuzné s pásy? Hlavní motiv pro odstartování tohoto závodu leží v pochybnostech nad „velkotraktory“ s výkonem nad 200 kW. Jejich celková hmotnost dosahuje nevídaných rozměrů, tím stoupá zatížení a tlak v...

Kategorie: Nezařazené

K výročí patří dárek

Nebývá však obvyklé, že s dárkem přichází oslavenec. Výjimka však potvrzuje pravidlo, říká ředitel společnosti PEKASS Praha Ing. Miroslav Pilz. V letošním roce totiž uplyne 10 let od založení této firmy, zabývající se prodejem zemědělské techniky z tuzemska i z dovozu. Firmy, která je velmi dobře známa zemědělcům především ze...

Kategorie: Nezařazené

Multifunkční regulátory napětí

Správně fungující zdrojová soustava spalovacích motorů (akumulátor, alternátor, regulátor napětí) je základním faktorem pro optimální funkci celého vozidla. Dnes již není pravdou, že zemědělské stroje jsou technicky jednodušší než například osobní automobily a opak je pravdou. Elektronika razantně pronikla i do oblasti monitorování a řízení zemědělských strojů. Mimoto i v...

Kategorie: Nezařazené