Filtr

Sklízecí mlátičky do moderních zemědělských podniků

Náročné podmínky provozu sklízecích mlátiček vyžadují neustálé zvyšování výkonnosti,spolehlivosti a komfortu obsluhy. Pracovníci firmy Massey Ferguson vycházeli při konstrukci sklízecích mlátiček řady 7200 z provozem osvědčených modelů MF 30/40. Některými konstrukčními změnami bylo dosaženo vyšší průchodnosti a tím i výkonnosti nové typové řady.

Kategorie: Nezařazené

Bezorebné secí stroje pro velké výměry

Zatím co u konvenční agrotechniky s orbou je půda intenzivně nakypřena a následně rozdrobena, urovnána a utužena, je u bezorebných technologií orba vynechána a půda je zpracována mělce nebo povrchově, případně jsou obiloviny a některé další plodiny sety přímo do nezpracované půdy. Právě pro bezorebné setí na velkých výměrách vyrábí...

Kategorie: Nezařazené

Největší mobilní sušička přijela na kukuřici do Polabí

V několika posledních letech je díky vysokým nákladům na sušení formou služeb patrný nárůst zájmů prvovýrobců o sušení zrnin ve vlastní režii. Jedním z podniků který stál před úkolem snížit náklady na sušení, aby dosáhl rentability pěstování kukuřice, byl i Moras Moravany a.s. hospodařící v okrese Pardubice. V Moravanech se...

Kategorie: Nezařazené

UNIMARCO začíná, MARCO EXPORT končí

Postřikovače jsou významnou součástí integrované ochrany rostlin. K jakým změnám došlo na českém trhu s postřikovači HARDI jsme se zeptali pana Roberta Mladenova, předsedy představenstva firmy UNIMARCO a.s., generálního importéra postřikovačů HARDI do České i Slovenské republiky.

Kategorie: Nezařazené

Nosič výměnných nástaveb Tatra 815 Agro

Jednou z nejčastěji se opakujících činností v zemědělství je bezpochyby transport materiálu. Vzhledem k různorodosti požadovaných operací a naprosto odlišným fyzikálním vlastnostem přepravovaných materiálů není možné vyrobit jeden univerzální dopravní prostředek. Není pochyb o tom, že vlastnit speciální stroj pro dopravu jednotlivých materiálu je ekonomicky nevýhodné. Jednou z možností jak...

Kategorie: Nezařazené

Investice dopomohou k větší samostatnosti podniku

Ačkoliv je již hlavní sklizňová sezóna letošního roku nenávratně pryč, rádi bychom se k ní ještě jednou vrátili prostřednictvím reportáže ze zajímavého zemědělského družstva. V Blížkovicích nám totiž Ing. Rudolf Petříček, Ing. Vladimír Nečesal a Ing. Cyril Říha, představitelé vedení družstva, ukázali, jak se jim vyplatilo investovat do technologií a...

Kategorie: Nezařazené

Dokonalý pomocník pro lesnictví

Harvestor je velmi důmyslé strojní zařízení, které je schopno nahradit množství zdlouhavé a namáhavé práce lidských rukou a zvládnout těžbu rychle, levně – a přitom vůči přírodě šetrně. Ve spojení s vyvážecí soupravou dává lesníkům do rukou převratnou technologii, která je vysoce produktivní při výchovných zásazích i mýtní těžbě, a...

Kategorie: Nezařazené

Světový rekord v orbě je 210 hektarů za 24 hodin

Týmy Case-IH a Grégoire-Besson se rozhodly usilovat o překonání světového rekordu a s přispěním BP se spojily k zorání maximálního množství hektarů. Díky dokonale řízené organizaci má nový světový rekord v orbě za 24 hodin, který byl dne 26. února vytvořen v Sore v oblasti Landes, hodnotou 209 hektarů, 42...

Kategorie: Nezařazené