Filtr

Podzimní předvádění techniky se Zemědělcem mělo úroveň

Každoročně je Mistrovství republiky v orbě hojně navštěvovanou akcí. Letos měli všichni přítomní navíc možnost vidět téměř šest desítek souprav strojů a nářadí přímo při práci. Hlavní pozornost na sebe samozřejmě poutaly soupravy orební, ale i podmítače, secí kombinace, a postřikovací technika. V tomto čísle Zemědělce jsme se pokusili všechny...

Kategorie: Nezařazené

Oráčtí mistři měřili své síly u Kolína na Dni orby a Dni Zemědělce

Již po sedmadvacáté se konalo Mistrovství republiky v orbě. Tentokráte na pozemcích akciové společnosti ZAS Bečváry. Na pořádání se kromě Ministerstva zemědělství a Společnosti pro orbu České republiky podílelo i naše vydavatelství. Počasí pořadatelům tentokráte přálo, a tak se měli návštěvníci na co dívat. Jejich poměrně velký počet dával znát,...

Kategorie: Nezařazené

Domácí postřikovače značky RTS

Letošní ročník výstavy Země živitelka byl ze strany vystavovatelů chápán spíše jako informativní, neboť hlavní výstavou byl v jarních měsících veletrh Techagro. Mnohé firmy tak do Českých Budějovic přijely pouze se stánkem, kde byly k dispozici informační letáky. Tradice v předávání cen v podobě Zlatých klasů však byla dodržena i...

Kategorie: Nezařazené

Extruzní technologie a výrobky se neustále rozšiřují

V posledních letech lze na celém světě pozorovat snahu o zvýšení spotřeby cereálií, což plně odpovídá současným představám o zdravé výživě. Současný světový trend průmyslové výroby klade zvýšený důraz na nové průmyslové technologie ve všech oborech. Jedná se především o úspory energie, menší nároky na obsluhu výrobního zařízení, vysoké měrné...

Kategorie: Nezařazené

CNH ohlašuje výrobní konsolidační akce

CNH Global, jeden z největších světových výrobců zemědělské techniky (NYSE:CNH) oznámil řadu kroků, vedoucích ke konsolidaci této celosvětové výrobní organizace. Tyto kroky by měly zlepšit konkurenceschopnost firmy a umožnit její přechod na produkci strojů s univerzálními výrobními prvky. To by mělo následně zvýšit schopnost společnosti efektivně vyrábět, s vysokou úrovní...

Kategorie: Nezařazené

Aktivní větrání zemědělských plodin

Sklizeň obilí v roce 1996 prováděná za velice nepříznivého počasí ukázala, jak výhodné bylo využívání aktivního větrání. Tato technologie byla v minulých letech při poměrně příznivém počasí často opomíjena. To pak mělo za následek značný výskyt obilních škůdců, i když obilí bylo sklizeno ve velmi nízké vlhkosti, ale nebylo vychlazeno....

Kategorie: Nezařazené

Nové trendy v oblasti rozmetání organických hnojiv

Zemědělská technika pracující na našich polích se za posledních 10 let výrazně zvětšila a zefektivnila. Zemědělské podniky investovali v posledních letech do nákupu mlátiček, řezaček, traktorů, techniky na setí a zpracování půdy. Na aplikaci hnoje a ostatních tuhých organických hnojiv se tak trochu pozapomnělo. Technika, kterou je možno na našich...

Kategorie: Nezařazené