Filtr

S manipulátorem rychle a přesně

Jízdy zručnosti se těší značné oblibě diváků. Jistě víte že časopis MZ pravidelně pořádá jízdu zručnosti s traktorem a přívěsem. Pro letošní rok jsme si však vymysleli i něco jiného. V průběhu konání Dne Zemědělce v Kasejovicích jsme postavili soutěžní trať, na níž své řidičské umění vyzkoušelo postupně šest jezdců,...

Kategorie: Nezařazené

Energetika v zemědělství

Zemědělství je proti ostatním odvětvím národního hospodářství, mimo odvětví těžby paliv a výroby energie, značně odlišné. Všechna odvětví energii především spotřebovávají. Zemědělství je na jedné straně rovněž spotřebitelem energií, na druhé zajišťuje transformaci sluneční i dodatkové energie na biologickou hmotu, která poskytuje energii k výživě lidí pro zajištění jejich činností,...

Kategorie: Nezařazené

Co se v současnosti skrývá za pojmem bionafta?

Bionafta si postupně vydobyla na trhu v České republice své místo a roce 2000 dosáhla podílu 8,7 % ve spotřebě paliv pro naftové motory. V ČR je až doposud pojem bionafta jako palivo prodávané u čerpacích stanic zcela jednoznačný a jedná se o směs obvykle asi 31 % methylesterů kyselin...

Kategorie: Nezařazené

Výsledky z provozních zkoušek bionafty

V roce 1997 a 1998 provedl Ústav paliv a maziv provozní zkoušky, které měly ověřit vhodnost použití bionafty v motorech autobusů. Přestože jsou autobusy něco jiného než zemědělské stroje motory v nich používané se od těch v zemědělských strojích příliš neliší. Přinášíme vám proto několik výsledků z tohoto testování.

Kategorie: Nezařazené

SKLIZEŇ ZRNIN

Sklizeň obilí bývala vždy jakýmsi završením hospodářského roku a předzvěstí toho, jak se bude vyvíjet hospodářský rok následující. I dnes patří obiloviny mezi komodity, na nichž rozhodujícím způsobem závisí ekonomické výsledky většiny zemědělských výrobních subjektů všech druhů.

Kategorie: Nezařazené

Sklizeň brambor

V podmínkách České republiky převažuje přímá sklizeň brambor dvouřádkovými sklízeči. Sklizeň malých ploch se částečně zajišťuje prosévacími vyorávači a ručním sběrem. Jednořádkové sklízeče se u nás převážně používají pro sklizeň velmi raných brambor, které se po přebírání na sklízeči ihned pytlují a bezprostředně expedují do obchodní sítě. ...

Kategorie: Nezařazené

Červená kavalerie se valí republikou

Jaro se v poklidu blíží svému konci, všichni zemědělci doufají, že nám letos příroda nepřipraví žádné překvapení a netrpělivě očekávají, za jakou cenu budou letos své produkty prodávat. Na toto období připravují prodejci zemědělské techniky řadu předváděcích akcí. Ani letos tomu samozřejmě není jinak. Firma Austro Diesel Bohemia připravila pro...

Kategorie: Nezařazené

Nový Arcusin E 2170

Pro čtenáře, kteří Arcusin neznají připomenu, že se jedná o stroj španělské provenience sloužící k automatickému sběru a odvozu balíků, ze kterých je možné i postavit stoh a to vše pouze s použitím popisovaného stroje. ...

Kategorie: Nezařazené

Sklizeň pícnin

Změna podmínek hospodaření našich zemědělských podniků po vstupu ČR do EU spolu se zlepšeným technologickým vybavením a s tím spojenou zvýšenou produktivitou práce a již existující vysoká koncentrace živočišné výroby mohou umožnit zemědělským podnikům ČR úspěšně se prosadit v konkurenčním prostředí zahraničního trhu s živočišnými výrobky. Lze tedy předpokládat, že...

Kategorie: Nezařazené

Používání bionafty v ČR a v Evropě

Pod pojmem bionafta, který je dále používán se rozumí palivo pro vznětové motory, které na rozdíl od běžné motorové nafty, složené z uhlovodíků, buď obsahuje kromě uhlovodíků ještě methylestery kyselin rostlinných, případně živočišných olejů nebo se skládá jen z těchto esterů, případně zušlechtěných malým množstvím přísad.

Kategorie: Nezařazené