Filtr

Do boje s americkými velikány již i Renault

Stejně, jako ostatní výrobci zemědělské techniky v Evropě, tak i firma Renault konečně nabízí traktory v nejvyšší výkonové třídě. Pojmenování Atles, novinka veletrhu Sima 1999, se vztahuje ke konstrukční řadě traktorů s výkonem až do 184 kW/ 250 k. ...

Kategorie: Nezařazené

Chcete snížit spotřebu nafty?

Při současných vysokých cenách nafty každý přemýšlí o možných úsporách při její spotřebě. Jak tedy omezíme výdělky státního rozpočtu a naftařských společností? Zde je několik možností jak uspořit.

Kategorie: Nezařazené

Zajímavé traktory během doprovodného programu Mistrovství ČR v orbě

Takovou příležitost, jakou je Mistrovství ČR v orbě, si nenechal ujít žádný významnější dovozce zemědělské techniky. To platí samozřejmě i o traktorech, z nichž byly předvedeny nejprodávanější modely nebo přímo žhavé novinky sortimentu. Nejzajímavější z nich neušly ani naší pozornosti a nyní je přináší následující reportáž....

Kategorie: Nezařazené

Na poli profesionál

Test traktoru John Deere 8410 Uvedeným titulem byl nadepsán článek M. Neunabera a H. Wilmera v prosincovém čísle časopisu Profi, ve kterém byly hodnoceny výsledky testování traktoru John Deere 8410. Autoři vycházeli z oficiálního testu německé zkušebny DLG v Gross Umstadtu, která je známa svými nestrannými výroky a vzácně odborným...

Kategorie: Nezařazené

Traktory na výstavě ve Smithfieldu 2000

Výstava zemědělských strojů a traktorů ve Smithfieldu ukazuje to nejlepší ze zemědělských strojů a traktorů a dává příležitost pohovořit si o nejnovějších konstrukčních a jiných problémech souvisejících s výkonným hospodařením na farmách. Nelze popřít, že poslední Smithfield Show vřela. Byla velmi dobře navštěvovaná a také velmi hojně obsazená vystavovateli z...

Kategorie: Nezařazené

V Zetoru se snad blýská na lepší časy

V letech nedávno minulých jsme na našich polích a v zemědělských podnicích mohli vidět takřka jednotný strojový park. Z hlediska tažných prostředků v něm měly největší zastoupení domácí Zetory. Tento stav pokračoval i v době kdy se otevřely hranice a začala se k nám dovážet zahraniční zemědělská technika. Pak však...

Kategorie: Nezařazené

Výroba traktorů v Zetoru pokračuje

Výroba našeho tradičního producenta traktorů se nezastavila. Po jejím opětovném zahájení (v říjnu 2000) se do současné doby podařilo vyrobit téměř 600 traktorů, jejichž cílovou zemí bylo Polsko, Francie, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Norsko, Irsko, Angola, Slovinsko, Turecko, Chorvatsko asi 20 traktorů bylo určeno pro naše zemědělce. Nyní je vedeno...

Kategorie: Nezařazené

Sklízecí mlátičky do moderních zemědělských podniků

Náročné podmínky provozu sklízecích mlátiček vyžadují neustálé zvyšování výkonnosti,spolehlivosti a komfortu obsluhy. Pracovníci firmy Massey Ferguson vycházeli při konstrukci sklízecích mlátiček řady 7200 z provozem osvědčených modelů MF 30/40. Některými konstrukčními změnami bylo dosaženo vyšší průchodnosti a tím i výkonnosti nové typové řady.

Kategorie: Nezařazené

Bezorebné secí stroje pro velké výměry

Zatím co u konvenční agrotechniky s orbou je půda intenzivně nakypřena a následně rozdrobena, urovnána a utužena, je u bezorebných technologií orba vynechána a půda je zpracována mělce nebo povrchově, případně jsou obiloviny a některé další plodiny sety přímo do nezpracované půdy. Právě pro bezorebné setí na velkých výměrách vyrábí...

Kategorie: Nezařazené

Největší mobilní sušička přijela na kukuřici do Polabí

V několika posledních letech je díky vysokým nákladům na sušení formou služeb patrný nárůst zájmů prvovýrobců o sušení zrnin ve vlastní režii. Jedním z podniků který stál před úkolem snížit náklady na sušení, aby dosáhl rentability pěstování kukuřice, byl i Moras Moravany a.s. hospodařící v okrese Pardubice. V Moravanech se...

Kategorie: Nezařazené