Filtr

Na poli profesionál

Test traktoru John Deere 8410 Uvedeným titulem byl nadepsán článek M. Neunabera a H. Wilmera v prosincovém čísle časopisu Profi, ve kterém byly hodnoceny výsledky testování traktoru John Deere 8410. Autoři vycházeli z oficiálního testu německé zkušebny DLG v Gross Umstadtu, která je známa svými nestrannými výroky a vzácně odborným...

Kategorie: Nezařazené

Traktory na výstavě ve Smithfieldu 2000

Výstava zemědělských strojů a traktorů ve Smithfieldu ukazuje to nejlepší ze zemědělských strojů a traktorů a dává příležitost pohovořit si o nejnovějších konstrukčních a jiných problémech souvisejících s výkonným hospodařením na farmách. Nelze popřít, že poslední Smithfield Show vřela. Byla velmi dobře navštěvovaná a také velmi hojně obsazená vystavovateli z...

Kategorie: Nezařazené

V Zetoru se snad blýská na lepší časy

V letech nedávno minulých jsme na našich polích a v zemědělských podnicích mohli vidět takřka jednotný strojový park. Z hlediska tažných prostředků v něm měly největší zastoupení domácí Zetory. Tento stav pokračoval i v době kdy se otevřely hranice a začala se k nám dovážet zahraniční zemědělská technika. Pak však...

Kategorie: Nezařazené

Výroba traktorů v Zetoru pokračuje

Výroba našeho tradičního producenta traktorů se nezastavila. Po jejím opětovném zahájení (v říjnu 2000) se do současné doby podařilo vyrobit téměř 600 traktorů, jejichž cílovou zemí bylo Polsko, Francie, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Norsko, Irsko, Angola, Slovinsko, Turecko, Chorvatsko asi 20 traktorů bylo určeno pro naše zemědělce. Nyní je vedeno...

Kategorie: Nezařazené

Sklízecí mlátičky do moderních zemědělských podniků

Náročné podmínky provozu sklízecích mlátiček vyžadují neustálé zvyšování výkonnosti,spolehlivosti a komfortu obsluhy. Pracovníci firmy Massey Ferguson vycházeli při konstrukci sklízecích mlátiček řady 7200 z provozem osvědčených modelů MF 30/40. Některými konstrukčními změnami bylo dosaženo vyšší průchodnosti a tím i výkonnosti nové typové řady.

Kategorie: Nezařazené

Bezorebné secí stroje pro velké výměry

Zatím co u konvenční agrotechniky s orbou je půda intenzivně nakypřena a následně rozdrobena, urovnána a utužena, je u bezorebných technologií orba vynechána a půda je zpracována mělce nebo povrchově, případně jsou obiloviny a některé další plodiny sety přímo do nezpracované půdy. Právě pro bezorebné setí na velkých výměrách vyrábí...

Kategorie: Nezařazené

Největší mobilní sušička přijela na kukuřici do Polabí

V několika posledních letech je díky vysokým nákladům na sušení formou služeb patrný nárůst zájmů prvovýrobců o sušení zrnin ve vlastní režii. Jedním z podniků který stál před úkolem snížit náklady na sušení, aby dosáhl rentability pěstování kukuřice, byl i Moras Moravany a.s. hospodařící v okrese Pardubice. V Moravanech se...

Kategorie: Nezařazené

UNIMARCO začíná, MARCO EXPORT končí

Postřikovače jsou významnou součástí integrované ochrany rostlin. K jakým změnám došlo na českém trhu s postřikovači HARDI jsme se zeptali pana Roberta Mladenova, předsedy představenstva firmy UNIMARCO a.s., generálního importéra postřikovačů HARDI do České i Slovenské republiky.

Kategorie: Nezařazené

Nosič výměnných nástaveb Tatra 815 Agro

Jednou z nejčastěji se opakujících činností v zemědělství je bezpochyby transport materiálu. Vzhledem k různorodosti požadovaných operací a naprosto odlišným fyzikálním vlastnostem přepravovaných materiálů není možné vyrobit jeden univerzální dopravní prostředek. Není pochyb o tom, že vlastnit speciální stroj pro dopravu jednotlivých materiálu je ekonomicky nevýhodné. Jednou z možností jak...

Kategorie: Nezařazené