Pasivní stroj pro intenzivní zpracování půdy

Značný prostor byl na Polním dnu Lukrom věnován prezentacím oblíbených strojů z programu firmy Horsch, a to strojům pro zpracování půdy.

Kypřiče Cruiser 5 a 6 XL pro mělké intenzívní rozpracování půdy představila firma Horsch na podzim roku 2017. Tvoří překlenovací článek mezi menšími nesenými modely pro tříbodový závěs traktoru a mezi závěsnými typy s 10 a 12 metrovými záběry.

Cruiser XL je díky uspořádání se šesti řadami radliček a meziradličkové rozteči 15 cm určen pro intenzívní míchání a drobení v malé pracovní hloubce. Světlá výška jeho rámu 700 mm přitom umožňuje průchod opravdu velkého objemu organických zbytků. Cruiser XL může být vybaven různými variantami radliček a tak zvládá ideální podmítku s rozprostřením posklizňových zbytků, přípravu seťového lůžka, dokáže mechanicky likvidovat vzešlé plevele a výdrol, nebo špičkově otevřít a urovnat povrch půdy na jaře.

Tím, že firma Horsch stroj osadila novými pružinovými pracovními orgány, došlo ke zvýšení světlé výšky na 700 mm, namísto obvyklých 600 mm. Geometrie pracovních orgánů umožňuje rychlé odpružení směrem vzhůru po nárazu na překážku. Přítlak na radličku rovnající se hmotnosti 150 kg přitom zaručuje, že radličky dodrží nastavenou hloubku i v obtížných půdních podmínkách a nemění svoji pracovní geometrii.

Více informací v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *