Podnik se smíšenou produkcí v moderním pojetí

Produkce mléka zůstává i přes četné otřesy v minulosti pýchou českého zemědělství. Příkladem podniku se zaměřením na intenzivní chov skotu je ZEMOS a.s. v obci Velké Němčice. Na dvou střediscích chová celkem 1220 kusů dojných krav, 250 kusů býků ve výkrmu a 1400 kusů mladého skotu, převážně Holštýnského plemene. Dojivost dosahuje 32 litrů na dojnici za den.

ZEMOS a.s. hospodaří v sedmi katastrálních územích okresů Brno venkov a Břeclav na výměře 5313 hektarů zemědělské půdy. Úkolem rostlinné výroby je kromě pěstování tržních plodin (řepka ozimá, pšenice ozimá, jarní ječmen a slunečnice) též produkce velkých objemů pícnin. Kromě tradiční silážní kukuřice se za účelem produkce konzervované píce sklízí ve třech až čtyřech sečích ještě vojtěška, ozimé žito a jarní triticale na GPS.

Kukuřičná siláž se využívá i jako substrát pro bioplynovou stanici o výkonu jedné MWh ve Velkých Němčicích. ZEMOS Velké Němčice tak může být krásným příkladem tzv. Farmy s udržitelným provozem výrobce New Holland, kde by mohly pracovat traktory této značky s pohonem na metan, třeba v živočišné výrobě při manipulaci anebo v dopravě. Vzniká tak uzavřený cyklus využívání energie.

Podnik je vybaven moderní zemědělskou technikou a poskytuje také služby v zemědělství. Patří k nim setí plodin, postřiky porostů, sklizeň obilovin, zemědělská doprava či práce autojeřábem. Ve strojovém parku je zastoupený velký počet traktorů, sklízecí mlátičky i řezačka výrobce New Holland, ale také závěsná technika a samojízdný postřikovač Amazone.

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 10/2020.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *