Pohodlné sledování pozemků na dálku

Při současném stavu elektroniky existuje spousta možností, jak zjistit více informací o svých pozemcích. Jednou z cest je i satelitní snímkování polí. Tvorbu aktuálních map stavu porostu a aplikačních map hnojení na základě pravidelného satelitního snímkování pozemků nabízí na našem trhu společnost Kleffman Group, s. r. o.

Řešení této firmy dovoluje dálkové monitorování pozemků z kanceláře s pomocí webového portálu My Data Plant. Do portálu si uživatel své pozemky nahraje anebo zakreslí, a během několika minut obdrží informace o tom, v jakém stavu jsou porosty pěstovaných plodin. Satelit pořídí multispektrální snímek daného území každých pět dní. Nejen aktuálně, ale i zpětně lze vysledovat průběh počasí, úhrn srážek či rychlost větru. Tyto informace pak pomáhají v rozhodování.

Společnost Kleffmann Group má vlastní technologii na zpracovávání a analýzu dat, poskytnutých moderními satelity Sentinel. Tyto satelity již disponují citlivými senzory, které dokážou rozlišovat, jakou mají jednotlivé sledované porosty či jejich části v konkrétních podmínkách vitalitu, což umožňuje zvolit vhodné zásahy či odhadovat dosažený výnos.

Na mapách společnosti Kleffmann Group jsou barevně odlišeny plochy se silnou, či například slabou vitalitou. Díky tomu je pak zřejmé, na kterých částech polí je třeba provést podpůrná opatření pro další vývoj. Tím, že je možné podívat se na vývoj porostů z kanceláře kdykoliv, ušetří se spousta času a nákladů za cesty na pole, které by stejně nepřinesly tak ucelený přehled o porostech. Snímkování dokáže zachytit všechny pozemky podniku.*

Více informací v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *