Postřikovače, téma prosincového čísla Mechanizace zemědělství

Ochránit porosty před nepříznivými činiteli je jedním ze zásadních úkolů aplikační techniky pro ochranu rostlin. Postřikovače jsou stroje, které provádějí aplikaci ochranné jíchy. Jsou na ně totiž kladeny velké nároky Postřikovač by měl zaručit přesné dávkování chemikálie, udržovat zadanou koncentraci roztoku, rovnoměrně aplikovat přípravek na povrch půdy nebo ošetřovaných rostlin a vyloučit úlet chemického přípravku za hranice ošetřovaného pozemku.

Princip práce postřikovače

Všechny postřikovače pracují na podobné principu. Účinná látka je nasávána čerpadlem ze zásobní nádrže a pod tlakem dopravována přes regulační ventil potrubí k rozptylovačům. Tlak a vysoká rychlost proudění kapaliny ve výstřikovém otvoru trysky způsobují náraz na okolní vzduch nebo na pevnou nárazovou destičku trysky a dochází k vytvoření malých kapiček. Řada trysek na postřikovém rámu pak vytváří postřikovou clonu, která dopadá na ošetřovaný porost. Všechny postřikovače mají několik základních komponent, jako je zásobní nádrž (ale i další nádrže), zdroj proudu kapaliny (tedy nejčastěji čerpadlo), kapalinové, popřípadě vzduchové vedení s kontrolními a regulačními prvky a konečně rozptylovače a další příslušenství.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *