Postřikové látky v cílové ploše se samojízdnými postřikovači

V současné době je běžné nastavit postřikovač tak, aby všechny rostliny obdržely požadované množství postřiku. Aplikační dávka a koncentrace postřiku jsou nastaveny na určitou konkrétní situaci. Výsledkem je příliš vysoké aplikované množství na většině míst v poli, zatímco na zbytku pole je aplikace nedostatečná. Spotřeba přípravků se nadměrně zvyšuje a aplikace postřikových látek na výměře pozemku není rovnoměrná.

Společnost Agrifac se rozhodla vypořádat se s tímto nedostatkem v postřikové technologii a zavádí systém StrictSprayPlus. Toto řešení zemědělcům poskytuje záruku, že směs bude nastříkána v požadovaném množství na správném místě a postřiková látka bude fungovat, chránit a vyživovat rostliny kulturních plodin na tom správném místě.

StrictSprayPlus má tři funkce, které přispívají k přesné aplikaci.

Samojízdné postřikovače Agrifac Condor je možné vybavit systémem postřiku HighTechAirPlus (HTA). Nejlepší pokrytí, delší doba postřiku a nejvyšší pohodlí s HighTechAirPlus. Měnící se (povětrnostní) podmínky, správné množství postřiků, menší prostor pro aplikaci: výzva, kterou můžete vyřešit se systémem HighTechAirPlus. HighTechAirPlus je kombinací tradiční technologie postřiku, přisávání vzduchu a míchání směsi v držáku trysek. Perfektní kombinace pro vytvoření konstantní a snadno nastavitelné velikosti kapek v závislosti na měnících se podmínkách. Se systémem Droplet Control bude počítač automaticky upravovat velikost kapek na základě pojezdové rychlosti. Tím je docíleno konstantní velikosti kapek za všech okolností.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 12/2020.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *