Praktické testování ukázalo rozdíly v měření zhutnění

Otázkou, jaký vliv na půdu má systém řízeného pohybu strojů po pozemcích CTF, se zabývala v praxi zemědělská univerzita SPU na Slovensku. Hodnocení probíhalo v provozních podmínkách na zemědělském podniku SPU v obci Kolíňany.

Také výsledky měření penetrometrem po sedmi letech praktického využívání systému CTF přinesly zajímavé výsledky. V té části pozemku, kde se technika nepohybovala, byl největší penetrometrický odpor změřen v hloubce 28 cm –  1,6 MPa. Měření na ploše s opakovanými pojezdy ukázalo na úplně odlišné hodnoty – extrém 2,8 MPa byl již ve 12 cm hloubky, a v hloubce 28 cm byl tlak ještě 2,65 MPa. Došlo tedy ji ke škodlivému zhutnění půdy se všemi jeho negativními důsledky.

Také výnosově se na pozemku projevily rozdíly. Osmý rok používání technologie CTF činil průměrný výnos ozimé pšenice na celém pozemku 7,94 t/ha. Nicméně na většině plochy, kde se technika nepohybovala, činil průměrný výnos 10,95 t/ha. V permanentních kolejových řádcích byl výnos u obilovin redukován průměrně o 2,7 procenta. Snížení výnosu v těchto řádcích se týkalo i porostů hrachu.

V rámci experimentu také proběhlo srovnání klasického setí do řádků s roztečí 12,5 cm se setím do pásů speciálním typem pásového secího stroje, kdy se mezi řádky vyskytovaly volné nezaseté pásy o šířce 15 cm. Ukázalo se, že vliv utužení půdy je při setí do pásů nižší.

V pokusu se ukázalo, že pozitivních efektů technologie CTF bylo dosaženo již ve druhém až třetím roce využívání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *