Právě teď je čas zažádat o dotaci

ČSOB Leasing už přes tři roky úspěšně pomáhá svým klientům s podáváním žádostí o dotace. Centrum dotačního poradenství ČSOB Leasing vzniklo v roce 2015 a od té doby zpracovalo stovky dotačních auditů. Mezi nejčastější žadatele patří zemědělci. A protože se kvapem blíží termín pro příjem dotačních žádostí 7. kola výzev Programu rozvoje venkova, je nejvyšší čas začít na dotační žádosti pracovat. Odborníci Dotačního centra ČSOB Leasing jsou připraveni vám pomoci.

„Z předchozích zkušeností víme, že naši zákazníci se nejčastěji ucházejí o dotace na investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a techniku a technologie pro lesní hospodářství,“ uvádí Pavlína Šiknerová z Centra dotačního poradenství ČSOB Leasing.

„Mezi zájemci jsou pak převážně drobní zemědělci s uznatelnými náklady do jednoho milionu korun. Plníme tak naše předsevzetí věnovat se právě těm, kteří dotace nejvíce potřebují a zároveň jich dosud neuměli naplno využít,“ dodává Šiknerová.

Dotace i dofinancování pod jednou střechou

ČSOB Leasing je prostřednictvím pracovníků Centra dotačního poradenství připravena pomoci svým klientům nejen k získání dotace ze strany státu, ale i k dofinancování zbývající části investice, a to bez zbytečné administrativy v rámci jedné instituce.

Služby centra zahrnují informační servis o novinkách a dotačních výzvách cílených dle podnikatelského zaměření koncového klienta nebo dodavatele, posouzení konkrétního projektového záměru z pohledu podmínek dotačního titulu, zpracování žádosti a další konzultační činnost v průběhu hodnocení žádosti a realizace projektu. Přínosem pro klienta je zejména kombinace dotačního poradenství a financování investice pod jednou střechou, a to prostřednictvím důvěryhodné a stabilní společnosti.

A jak podání žádosti probíhá?

První krok – zavolejte a zeptejte se! Jako první s vámi specialista centra dotačního poradenství probere váš podnikatelský záměr. Ten můžete konzultovat telefonicky i osobně. „Dobrý podnikatelský záměr je základem pro získání dotací. A všechny podnikatelské záměry jsou v pořádku – pokud by právě ten váš nesplnil podmínky Programu rozvoje venkova, budeme pro vás hledat alternativní řešení,“ říká Pavlína Šiknerová.

Následně komplexně mapujeme situaci u klienta a probíhá tzv. dotační audit. Co si pod tím představit? Dotační audit představuje posouzení šancí klienta na získání dotace ve vytipovaném dotačním titulu. Slouží k identifikaci vhodného dotačního programu pro uvažovaný podnikatelský záměr. Jeho důležitou součásti je i navržení úprav klientova záměru směrem k naplnění podmínek dotační výzvy. Zpracování auditu je v ČSOB Leasing pro klienta zdarma.

„Kontrolujeme, zda klient splňuje podmínky programu, počítáme, kolik bodů by získal v rámci hodnoticích kritérií a na základě výsledků předchozích kol predikujeme šanci na získání dotace.  Pokud se její získání jeví jako reálné, začneme zpracovávat podklady pro dotační žádost,“ vysvětluje Pavlína Šiknerová.

Připravte si dokumentaci – čas pro podání žádosti je omezený

„To samozřejmě vyžaduje spolupráci klienta a poměrně rychlé dodání potřebných podkladů. Čas na podání žádosti je limitovaný a s blížícím se koncem lhůty k podání žádostí bývají naši kolegové velmi vytížení. Proto neváhejte a volejte co nejdříve,“ doporučuje Pavlína Šiknerová.

Podanou žádost pak vyhodnotí pracovníci SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) a zhruba do měsíce rozhodnou o doporučení či nedoporučení vaší žádosti.

„Naši specialisté mají bohaté zkušenosti a dokážou posoudit vaši šanci na získání dotace. Ušetří vám tak spoustu času, práce i peněz. V případě, že má váš záměr malou pravděpodobnost pro získání prostředků z dotačního programu, pomohou vám hledat jinou cestu zvýhodněného financování,“ uvádí Pavlína Šiknerová.

O co můžete žádat

Program rozvoje venkova je poměrně rozsáhlý. Pro vaši snadnější orientaci přinášíme přehled dotačních opatření, které patří u klientů ČSOB Leasing tradičně mezi nejvíce využívané.

„Investice do zemědělských podniků“ (4.1.1) umožňují čerpat dotace mimo jiné na pořízení speciálních mobilních strojů pro rostlinnou i živočišnou výrobu, jako jsou např. pluhy, podmítače, secí kombinace, rozmetadla, cisterny, rosiče, sklízeče brambor, speciální traktory a další.

Příjemcem dotace může být zemědělský podnikatel anebo skupina zemědělců. U projektů nad jeden milion korun se dokládá finanční zdraví podniku a v případě speciálních mobilních strojů pro živočišnou výrobu u projektů nad jeden milion Kč mohou výdaje tvořit maximálně 49 procent způsobilých výdajů projektu. Toto dotační opatření podporuje aktivity v oblasti jak rostlinné, tak živočišné výroby. Zahrnuje také investice do nákupu zemědělských nemovitostí, stavby i rekonstrukce nádrží na zadržení srážkových vod ze střech a mobilní oplocení.

Opatření „Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů“ (4.2.1) podporuje pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení a značení výrobků. Součástí způsobilých výdajů mohou být např. nakladače, vysokozdvižné vozíky, chladicí nebo mrazicí boxy, pojízdná prodejna a další.

Toto opatření je určeno pro zemědělce s příjmem ze zemědělské prvovýroby minimálně 45 procent, dále pro výrobce potravin a krmiv. Výše podpory činí 40 % způsobilých výdajů, pro pekaře a cukráře se pohybuje mezi 35–45 procenty. Bodové zvýhodnění platí pro žadatele, jehož předmětem projektu je zpracování mléka, masa, ovoce a zeleniny, chmele, moštových hroznů a krmiva, dále pro producenty v biokvalitě či držitele registrovaných značek.

Podnikatele v lesním hospodářství bude zajímat opatření „Technika a technologie pro lesní hospodářství“ (8.6.1)., které umožňuje pořídit nejen stroje pro těžbu a zpracování potěžebních zbytků, ale i technologie a zařízení pro školkařskou činnost, údržbu, popř. opravy lesních cest a jiné.

O podporu se mohou ucházet subjekty hospodařící v lesích s minimální výměrou tři hektary. U projektů nad jeden milion korun je nutné doložit finanční zdraví. Výše podpory pak činí 50 procent. Splnění kritérií velikosti investice pak závisí na velikosti obhospodařovaného majetku.

„Ráda bych připomněla, že ČSOB Leasing nabízí financování investice formou účelového úvěru se zástavou předmětu financování a fixní sazbou úroku dle aktuální cenové nabídky,“ uvádí Pavlína Šiknerová.

Novinka pro nezemědělské podnikatele

V případě, že podnikáte i mimo zemědělský obor, mohou vám pracovníci Centra dotačního poradenství ČSOB Leasing pomoci s žádostí o dotace mimo Program rozvoje venkova. Od září se změnily například podmínky dotačního programu Expanze, které teď nově umožňují čerpání dotací na činnosti související se zpracováním dřeva zasaženého kůrovcem. V reakci na sucho lze rovněž v rámci tohoto programu pořizovat nové stroje a zařízení, které umožní efektivněji využívat vodu v průmyslu.

„Projekt Expanze je určen na podporu rozvoje malých a středních podnikatelů formou bezúročných úvěrů až se sedmiletou splatností včetně možnosti odkladu splátek jistiny až na tři a půl roku. Ty mohou být využity k financování investičních projektů realizovaných mimo region hlavního města Prahy,“ upřesňuje Pavlína Šiknerová.

Program je určen podnikům z oborů, jako je např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, cestovní ruch, maloobchod, velkoobchod, doprava, zdravotní a sociální péče a další služby.

Zvýhodněné pojištění zemědělských strojů

Jako leader trhu přichází ČSOB Leasing s akčními nabídkami a inovacemi, jejichž cílem je financovat širokou škálu zemědělských strojů a zařízení při zachování maximální rychlosti a jednoduchosti vyřízení vlastního financování. Součástí nabídky je vždy i zvýhodněná nabídka pojištění financovaných předmětů včetně poradenství při výběru vhodného produktu financování.

„Neváhejte a zavolejte. Rádi s vámi váš projekt prodiskutujeme a najdeme pro vás optimální řešení!“ uzavírá Pavlína Šiknerová z Centra dotačního poradenství ČSOB Leasing.

Pro bezplatnou konzultaci mohou klienti využít specialisty z Centra dotačního poradenství: tel.: 222 012 294, 731 533 028, e-mail: dotace@csobleasing.cz.

O ČSOB Leasing

ČSOB Leasing je 100% dceřinou společností Československé obchodní banky, členem skupiny ČSOB a významné nadnárodní skupiny KBC. Prostřednictvím sítě vlastních poboček poskytuje finanční služby podnikatelům i soukromým osobám, v oblasti financování osobních, užitkových a nákladních automobilů, strojů, zařízení, technologií, investičních celků a výpočetní techniky. Produkty zákazníkům je společnost schopna podle preferencí zákazníka nabídnout nejen prostřednictvím vlastní distribuční sítě i rozsáhlé distribuční sítě ČSOB, a zajistit tak osobní přístup v každém regionu České republiky, ale přímo v místě prodeje u spolupracujících dodavatelů movitého majetku.

ČSOB Leasing poskytuje financování pořízení či užívání produktivního (odepisovatelného) majetku. ČSOB Leasing je držitelem certifikátu jakosti podle normy ISO 9001:2008.*

Komentáře ke článku 1

  • Antonín Schubert

    Dobrý den. Narazil jsem na Váš článek ohledně možného využití vaší společnosti na sjednání dotace na pořízení zemědělské techniky. Plánujeme koupi mechanizace na sklizeň pícnin (obraceč, shrnovač). Celková cena s DPH 284350,-Kč A hledáme možnosti využití některého možného dotačního titulu. Zdali je nějaká možnost, prosím o zpětné kontaktování.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *