Precizní práce při úspoře času a nákladů

K zemědělským podnikům s intenzivní živočišnou výrobou na Vysočině patří Fadom s. r. o. se sídlem v obci Dolní Město. Na začátku podnikání stála odvaha vedoucích pracovníků k pronajmutí majetku po jednotném zemědělském družstvu. Od začátku hospodaření v roce 1992 bylo i kvůli stávajícím kapacitám rozhodnuto o zaměření na chov skotu, a rostlinná výroba se dostala do role především na výrobu objemných krmiv. Díky velké pracovitosti se zaměstnancům podniku do dnešních dnů podařilo vybudovat zemědělský podnik s vysokou produktivitou v oblasti živočišné výroby.

Vysokou úroveň v chovu skotu potvrzuje i dlouhá řada úspěchů v soutěžích na Národních výstavách skotu, které se opakovaly každé dva roky. Před vstupem do jednací místnosti v sídle společnosti jsou získané trofeje vystaveny v prosklené vitríně, a odrážející se světlo vyplňuje zlatým leskem přiléhající chodby. Pracovníci podniku mají v plánu živočišnou výrobu ještě dále rozšířit.

Pro současný stav celkem 920 kusů skotu, z toho 450 krav, se každoročně vyrobí 25 000 tun krmiva, velkým dílem z trvalých travních porostů. Z celkové výměry zemědělské půdy 1465 hektarů zabírají louky celou polovinu. I přes velkou výměru je každoročně osmdesát hektarů luk podrobeno úplné obnově, čímž se zvýší nejen výnos píce, ale zlepší se i druhové složení porostu. Kvalitní krmivo značnou měrou přispívá k vysoké dojivosti – denní nádoj činí 11 700 l mléka.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 2/2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *