Přesná aplikace a snadná evidence pozemků

Kromě zvýšení komfortu práce a dosahování úspor v mnoha oblastech využívá Radek Němeček na své farmě systémů precizního zemědělství značky Fendt také proto, že mu umožňují dosahovat rozdělení produktu na pole přesně tak, jak si to představuje – tedy cíleně a vždy jen tolik, kolik je potřeba pro dosažení vysokého výnosu.

Také proto je na polích farmy pomocí vzorkování sledována zásobenost půdy živinami. Na základě hodnot, získaných laboratorní analýzou, a se zohledněním agronomických zkušeností, jsou stanoveny dávky hnojiva. Lokálně variabilní aplikaci hnojiv pak provádí odstředivé rozmetadlo spolu s traktorem Fendt 828 Vario. Traktor přitom řídí dávkování hnojiva pomocí své funkce Fendt Variable Rate Control.

Uvedené traktory Fendt Vario mají jednotlivé pozemky uložené v paměti. Je to usnadněno tím, že obsluha má možnost stáhnout si mapy z L-Pisu přímo do terminálu traktoru. Navigační linie si řidiči traktorů mohou nakreslit například v portálu Farmář. Když jsou hotové, je možné je buď přenést prostřednictvím USB disku do traktoru, anebo pošlou tato data do konkrétního traktoru zástupci společnosti Agromex bezdrátovou cestou.

V průběhu roku pracují na jednom pozemku různé soupravy techniky s různým pracovním záběrem. Malování všech pojezdových linií pro každou z nich by bylo zdlouhavé. Tento problém je vyřešen tak, že každé pole má stanovenu tzv. nultou linii, což je spojnice mezi body A a B. Pole s touto AB linií mají v paměti všechny traktory. Nemusí to být vždy jen přímka, ale také křivka. Pro navigační systémy Fendt je možné si křivky také vyosit a provést jejich optimalizaci ve Varioterminálu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *