Pro kvalitní a produktivní práci

Důvody pro nákup techniky na zpracování půdy mohou být různé. Od výměny dosluhujícího stroje přes zvětšení pracovního záběru až po změnu technologie. A právě v rámci změny technologie předseťové přípravy a setí vybírali ve společnosti ZEAS Březná a. s. předseťový kombinátor. Cílem bylo zvýšit produktivitu práce a snížit pracovní náklady.

Zemědělská společnost ZEAS Březná a. s. sídlí ve Štítech, moravském městě ležícím v Olomouckém kraji, západně od Šumperka, v oblasti podhůří Orlických hor a Hrubého Jeseníku. Hospodaří na 1975 ha zemědělské půdy, z nichž je 950 ha orné půdy a zbytek tvoří trvalé travní porosty. Živočišná výroba je zaměřena na chov mléčného skotu českého strakatého plemene s uzavřeným obratem stáda. Roční produkce mléka od 660 dojnic se blíží k 5 000 000 l. Chov mléčného skotu doplňuje pastevní chov 90 kusů masného skotu plemen charolais a limousine. Cílem rostlinné výroby je především zajištění krmivové základny. Tomu odpovídají pěstované plodiny – ozimá pšenice, tritikále, ozimý ječmen, oves, luskovinoobilní směsky, silážní kukuřice a v posledních letech také čirok. Z celkové roční produkce obilovin 2200 až 2700 tun spotřebuje živočišná výroba kolem 1400 tun, zbylé obiloviny podnik prodává ve formě množení a jako tržní plodiny.

Zpracování půdy

ZEAS Březná a. s. hospodaří v bramborářské oblasti, v nadmořské výšce 430 až 800 metrů, na půdách částečně hlinitopísčitých, převážně však těžkých jílovitých. Po sklizni následuje podmítka talířovým podmítačem a poté orba, většinou do hloubky 20 cm. Další pracovní operací je předseťové zpracování půdy před setím ozimů. Pro jařiny, v loňském roce to byla kukuřice a čirok, se hrubá brázda zpracovává až těsně před setím. V rámci přechodu na novou technologii předseťové přípravy a setí společnost vybírala také vhodný předseťový kombinátor. Na výběr měla techniku několika značek, po praktických zkouškách nakonec zvítězil předseťový kombinátor Köckerling Allrounder 750 profiline s pracovním záběrem 7,5 m. Ten v běžném roce zpracuje kolem 700 ha půdy. Dokáže velmi kvalitně připravit seťové lůžko, zadní STS válec není náchylný na zalepování, a tak jej lze využít již brzy na jaře. Co zvlášť na tomto stroji v podniku oceňují je dokonalá příprava pozemku jedním přejezdem.

Více v regionální příloze týdeníku zemědělec z Olomouckého kraje.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *