Pro lepší louky a pastviny

Na louky a pastviny působí v posledních letech řada negativních faktorů, od dlouhodobého sucha přes nájezdy divokých prasat až po porosty devastující kolonie hraboše polního. Radikálním řešením je komplexní obnova luk pomocí vhodné techniky. Jít touto cestou se rozhodli i na farmě v Drahňovicích.

Soukromý zemědělec Vladimír Štěpánek z Drahňovic na Benešovsku hospodaří od roku 1993, dnes i se svým synem Martinem, celkem na 90 ha částečně vlastní a částečně pronajaté půdy. Dříve Štěpánkovi provozovali i klasickou rostlinnou výrobu, postupně však půdu zatravnili, a tak dnes veškerou výměru tvoří trvalé travní porosty.

Devastace luk

Stav luk a pastvin zemědělci často neřeší až do té doby, kdy nastane nedostatek krmiva. Poslední suché roky způsobily plošný nedostatek píce a mnoho zemědělců muselo řešit nedostatek krmiva jeho nákupem. Suché roky postihly i farmu v Drahňovicích. Druhým negativním vlivem byly nájezdy divokých prasat, která dokázala napáchat značné škody. Na poničených pozemcích se nejen snížil výnos, ale také trpěla sklizňová technika. A do třetice louky devastoval přemnožený hraboš polní. V Drahňovicích se proto rozhodli řešit obnovu luk zásadním způsobem.*

Více v listopadovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *