Pro nejvýznamnější operaci kvalitní techniku

Secí stroje pro zakládání porostů polních plodin jsou k dispozici v široké paletě provedení. Měly by zajistit, pokud možno, rovnoměrné rozdělení osiva na ploše při dodržování jednotné hloubky záběru. Z pěstitelského hlediska je důležité, aby byly při daném počtu jedinců na ploše vytvořeny dostatečné vzdálenosti mezi jednotlivými rostlinami. Tím bude omezena konkurence v oblasti zásobení vodou, světlem, živinami a vzduchem již v období klíčení. Meziřádková vzdálenost se zmenšila z 18 cm používaných v minulosti na dnes běžných 10 a 12,5 cm.

Kultury polních plodin začínají klíčit teprve tehdy, pokud půda v bezprostředním okolí semen dosáhne určité minimální teploty. Její hodnota je u různých plodin odlišná: zatímco obilninám stačí 3 až 4 stupně Celsia, teplomilná kukuřice vyžaduje již 10 až 12 stupňů Celsia.

Pokud není po zasetí půda vysušená do hloubky, je přívod vody na seťové lůžko zaručen kapilárním vzlínáním ze spodních vrstev. Proto má zpevněné dno tohoto lůžka značný význam a je důležité, aby bylo v konstantní hloubce. Na zoraných pozemcích vzlíná voda k lůžku přes půdní vrstvy vytvořené slehnutím, zatímco v bezorebné technologii z vrstev, které nebyly zpracováním půdy zasaženy.

Značné nároky na kvalitu práce půdozpracujících strojů klade také vrstva půdy nad lůžkem: má umožnit přívod tepla a výměnu plynů na jedné straně a zároveň klást minimální odpor při klíčení.*

Více informací přinese Zemědělský týdeník.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *