Pro přípravu i mělkou podmítku

Společnost ZEA Světice, a. s., hospodaří na půdách, které po zimě často trpí velkou vlhkostí. Hledala proto takový půdozpracující stroj, který by umožnil časně zjara tuto půdu otevřít, provzdušnit a připravit ji pro následnou předseťovou přípravu. Nakonec takový stroj našla v portfoliu značky Köckerling.

Akciová společnost ZEA Světice,  a. s., vznikla po zániku bývalého   zemědělského družstva  v roce 1995. V současné době   hospodaří na 1530 ha zemědělské  půdy. Její pozemky se nacházejí    v katastru 31 obcí, téměř  výhradně v jihovýchodní části  okresu Praha-východ. Jedním  z negativ hospodaření v blízkosti  hlavního města je soustavný   úbytek půdy, zejména z důvodu  občanské a průmyslové výstavby.  Za posledních 25 let je to  téměř tisíc hektarů. I tak však  společnost stále patří mezi velké  zemědělské podniky s kompletní  zemědělskou výrobou.

S rostlinnou i živočišnou výrobou

ZEA Světice, a. s., se v živočišné  výrobě věnuje chovu mléčného  skotu holštýnského plemene s uzavřeným obratem stáda.  V chovu je 300 dojnic a odpovídající počet mladého skotu.  V rostlinné výrobě společnost  hospodaří na 1500 ha orné půdy  a 30 ha luk a pastvin. Půdní držba není ucelená, průměrná velikost  honů orné půdy je pouze  13,2 ha, což má vliv jak na organizaci  polních prací, tak i na  množství přejezdů a produktivitu  práce zemědělské techniky.  Ta vyjíždí ze dvou středisek    rostlinné výroby ve Světicích  a Babicích. Obhospodařované  území začíná u dálnice D1 a končí u obcí Radešín a Škvorec,  z čehož vyplývají i poměrně  velké dojezdové vzdálenosti.  Osevní postup je částečně ovlivněn  potřebami chovu skotu.  „Pro zajištění krmivové základny    máme vyčleněnu plochu   300 ha, na zbylé výměře pěstujeme  tržní plodiny,“ říká  úvodem hlavní agronom společnosti   Ing. Vladimír Stárek.   V osevním postupu se střídají  obilniny, řepka a mák, pro zajištění   krmiv pak kukuřice na  siláž a víceleté pícniny na orné  půdě – vojtěška a jetelotrávy.  „Z obilnin pěstujeme především  potravinářskou pšenici  a sladovnické ječmeny, a to  i z ozimých ječmenů,“ upřesňuje    hlavní agronom. Co se týče  výnosů, v obilovinách je zemědělský  podnik s výnosem 7 t    nad republikovým průměrem,  u řepky s výnosem kolem 3,5 t  na průměru.

Problémové půdy

Z hlediska kvality půd je zajímavý  pohled do historie. Jak  nás informuje Ing. Stárek, v dobách,  kdy v Praze ještě pracovali  koně, zdejší pozemky byly zatravněny  a sloužily pro výrobu  sena a slámy. Po druhé světové  válce, když tyto potřeby pominuly, bylo třeba pole s vysokou  hladinou podzemní vody nejdříve odvodnit a poté začít postupně  přecházet na pěstování    polních plodin.    Zdejší půdy mají zkrátka nižší    přirozenou úrodnost. Nízký    obsah živin a nízké pH vyžadují    stálé hnojení i vápnění. „Naším    problémem při zpracování půdy    je i kamenitost,“ přiznává agronom    a dodává: „Máme tady    žulové podloží a kamenitost    půd je značná. To byl také jeden    z důvodů, proč jsme částečně    přešli na bezorebné zpracování    půdy dlátovým kypřičem, který    kameny tolik nevytahuje na povrch    jako pluh.“ Vysoká abraze    půd s sebou nese i vysoké nároky    na kvalitu materiálu, z něhož    jsou vyrobeny pracovní orgány    půdozpracujících strojů. Ty, jak    se říká, v kamenitých půdách    jen „hoří“.    Při zpracování půdy se ZEA    Světice tedy nezaměřuje pouze    na jednu technologii. „Část výměry    ořeme a část zpracováváme    bezorebně,“ vysvětluje Ing.    Stárek a upřesňuje: „V letním    období provádíme zpracování    půdy k řepce a ozimům hloubkovým    dlátovým kypřičem určeným    pro intenzivní přípravu   půdy až do hloubky 35 cm. Půdu určenou pro jařiny, stejně jako   pro ozimy po víceletých pícninách,  tedy plochu kolem 400 ha,  ořeme. Při předseťové přípravě    pak dále používáme kombinátor    nebo kompaktor.“

Potřeba nového stroje

Nízký obsah živin a velká kamenitost    však nejsou jediné    problémy, které zdejší půdy    přinášejí. Agronomy často trápí    i vysoká vlhkost půdy po    zimě, v časném jarním období.    Na rozdíl od mnoha jiných zemědělských    podniků má totiž    ZEA Světice na svých pozemcích    problém spíše s nadbytkem    než s nedostatkem vody.    Půdy jsou zde studené a vlhké.    „Když jsou suché roky, jsme    celkem spokojeni, v mokrých    letech máme s množstvím    vody v půdě problémy,“ konstatuje    Ing. Stárek a dodává:    „Před časem jsme proto řešili    problém, s jakým strojem zpracovávat    na jaře půdu, která je    ještě vlhká. S technikou, kterou    jsme měli k dispozici, to    nešlo, roudnický kombinátor,    používaný v minulosti, už měl    svá léta, a tak jsme hledali jiný    vhodný kypřič,“ vzpomíná Ing.    Stárek. Bylo třeba vybrat stroj    pro první jarní operaci, jenž by    povrch půdy po zimě nadzvedl,    otevřel a provzdušnil před    následující předseťovou přípravou    půdy kompaktorem.

Jako ideální se ukázal  Allrounder

Při návštěvě výstavy Země živitelka    vedení společnosti ZEA    Světice, a. s., zaujala technika firmy Köckerling, a tak po dohodě  se smluvním partnerem  společnosti Köckerling v ČR,    firmou Demco s. r. o. a obchodním    zástupcem firmy Dagros,    s. r. o., Ing. Jiřím Urbanem byl    loni v létě společnosti zapůjčen    univerzální kypřič Köckerling    Allrounder s pracovním záběrem    šest metrů. Ve zkouškách    obstál, a tak v září loňského roku    dodala firma Dagros do Světic    nový Allrounder, vzhledem k výkonu    používaných traktorů však    s větším pracovním záběrem    7,5 m. Allrounder 750 profiline    je univerzální kypřič vybavený    hydraulicky ovládanou smykovou    lištou, čtyřiceti čtyřmi    šípovými radličkami o záběru   17 cm, uloženými na listových    perech ve čtyřech řadách, nivelátory    k urovnání pozemku a na    konci pak dvojitým STS válcem  a zavlačovači.   Nový kypřič se ještě stihl zapojit    do podzimních prací při    předseťové přípravě pro ozimé  obilniny. Opravdové nasazení   pak zažil od letošního časného    jara. „Letos na jaře jsme Allrounder    použili pro první operace,    pro otevření půdy. Potřebovali    jsme vlhkou půdu načepýřit,   ne ji znásilňovat. Důležité je    pro nás provzdušnit ji, neboť je   navíc i slévavá a na jaře špatně    vysychá. A Allrounder odvedl    velmi dobrou práci. O fi nální přípravu    před setím se pak postaral    kompaktor,“ pochvaluje si hlavní    agronom a přidává poznatek    z praxe: „Když se vyřadí pružný    smyk, Allrounder je schopen    kvalitně zpracovat i poměrně    dost vlhkou půdu.“    Kromě preferované první    jarní operace využívá agronom    Allrounder i pro posklizňovou    mělkou podmítku. „Pokud není    potřeba po sklizni zapravovat    velké množství slámy, používáme    Allrounder s velmi dobrými    výsledky i pro mělkou podmítku,“    potvrzuje Ing. Stárek.    Samostatnou zmínku zaslouží    ještě zadní dvojitý STS válec.    Ten slouží společně s předními    opěrnými koly k jednoduchému    a rychlému seřizování pracovní    hloubky, ale především    je hlavním agronomem velmi    dobře hodnocen: „Máme za    stroji i crosskill či packer válce,    ale tento je nejlepší, opravdu    velmi dobře drobí půdu    a nezalepuje se.“    Allrounder je agregován    buď s traktorem New Holland    T7.270, nebo John Deere 7820.    Optimální pracovní rychlost pro    zpracování půdy do hloubky    5 až 8 cm se pohybuje mezi 10    a 12 km/h. V závislosti na velikosti    honů a přejezdech kypřič    denně zpracuje 30 až 40 ha.    V době naší návštěvy měl Allrounder    v letošním roce zpracováno    750 ha. Na jaře to bylo    400 ha při provzdušňování půdy,    po sklizni 100 ha podmítek    a 250 ha při předseťové přípravě    půdy. Vedení společnosti je  s jeho prací spokojeno, splnil  očekávání a odvádí kvalitní práci.

Jiří Hruška

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *