Průřez nabídkou manipulátorů

Manipulátory patří k nejvytíženějším zástupcům zemědělské techniky. Nacházejí využití jak v rostlinné, tak živočišné výrobě. Za popularitu vděčí zejména manévrovacím schopnostem a široké nabídce příslušenství. Manipulátory se vyrábějí v různých výkonových kategoriích. Mezi jejich základní charakteristiky řadíme maximální dosah a nosnost.

Jednotlivé kategorie manipulátorů se liší provedením teleskopicky výsuvného výložníku, výkonem pohonných jednotek a provedením podvozku.
Z hlediska výkonových parametrů můžeme rozdělit jednotlivé modely na třídy kompaktních manipulátorů, středně výkonných nakladačů a modelů určených pro dosahování vysoké výkonnosti. Kromě výše uvedených kategorií najdeme v nabídce i speciální provedení, představující do určité míry alternativu ke kolovým traktorům nebo manipulátory s otočnou věží, určené pro stavebnictví. V zemědělských provozech se využívají zejména standardní provedení manipulátorů s bočně nebo středově uloženým ramenem a s co nejkratším rozvorem pro zajištění minimálního poloměru otáčení.*

Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v červencovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *