Půdoochranné pakety k sázečům brambor

Devíti průmyslovými a jedním užitným vzorem jsou chráněny půdoochranné pakety k sázečům brambor s protierozní úpravou hrůbků a brázd, které nemohly v expozici společnosti P & L Biskupice na letošním Techagru chybět. Toto zařízení přispívá ke stabilizaci vláhových podmínek, k lepšímu využití živin a standardním výnosům hlíz zejména v sušších letech.

Půdoochranné pakety zaručují lepší penetraci dešťové vody a výrazný protierozní efekt, což zcela jednoznačně potvrdila řada testů. Toto zařízení, které je možné také doplnit o aplikátor minerálních granulovaných hnojiv do různých míst v hrůbku, lze namontovat na všechny sázeče brambor. I když technologie důlkování není neznámá, česká univerzální sada představuje novátorské řešení v rámci Evropy. Dosud žádný výrobce zemědělské techniky pro pěstování brambor neuvedl na trh obdobné zařízení pro kombinovanou úpravu tvaru hrůbků a brázd s cílem zadržet větší množství srážkové vody a omezit její akumulaci v kolejových brázdách. Půdoochranné pakety umožňují pěstovat brambory i na svažitých pozemcích v odkameněných půdách. Více naleznete v Zemědělci č. 22.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *