Radličkové kypřiče s univerzálním využitím

Radličkové kypřiče jsou oblíbenými stroji na zpracování půdy na celé řadě zemědělských podniků. Firma Pöttinger vyrábí mimo jiné kypřiče se třemi řadami radliček řady Synkro 1030. Stroje byly vyvíjeny tak, aby umožňovaly široké využití.

Na řadě zemědělských podniků v ČR sesadily kypřiče Synkro řady 1030 pluh z jeho výsostné pozice stroje na základní zpracování půdy. Podle půdních podmínek, osevního postupu a aktuálního stavu počasí je možné se flexibilně rozhodovat, jakým způsobem bude půda zpracovávána – zda orbou, anebo radličkovým kypřičem Synkro.

Kypřič slouží k podmítkám, které provádí do hloubky 12–15 cm, ale i k předseťové přípravě půdy po orbě do hloubky 18 až 20 cm, anebo i k podzimnímu hlubšímu zpracování půdy. Na kypřiči od firmy Pöttinger oceňují zemědělci řadu věcí. Jednak je to dobře fungující jištění proti přetížení, ale zároveň i dostatečný přítlak na radličky díky zdvojené vinuté pružině.  Kypřič má také výbornou průchodnost pro posklizňové zbytky a značnou stabilitu. Díky své třířadé koncepci pěkně srovnává pozemky. Kypřič dobře pracuje taktéž v suchem ztvrdlé půdě, kde se ukazuje jako výhodná možnost měnit úhel slupic. Připravené otvory navíc v uchycení slupic dovolují jednoduše změnit úhel každé slupice a tím i agresivitu působení na půdu. U kypřičů Synkro Nova s mechanickým nonstop jištěním jsou k dispozici tyto otvory tři.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *