Radličkový kypřič v klasické technologii hospodaření

Na 1270 hektarech zemědělské půdy, rozkládajících se na svazích Tršické pahorkatiny, hospodaří firma Tršická zemědělská. Většinu výměry, tj. 1240 ha, činí orná půda s pestrou skladbou plodin. V osevních postupech se střídají ozimá řepka, ozimá pšenice, ozimý ječmen, mák, kukuřice na zrno a hrách. Nedílnou součástí rostlinné výroby je také pěstování oblíbené vytrvalé popínavé liány – chmele. Mezi trojicí odrůd převažuje Žatecký poloraný červeňák. Vyprodukované chmelové šištice mají vysoký obsah hořčinů a jejich kvalita je hodnocena velmi vysoko.

S vhodnými přírodními podmínkami pro pěstování známé vlhkomilné aromatické rostliny souvisejí i půdní podmínky. Zemědělci se naučili vypořádat s těžkou hnědozemí, která má velký obsah jílu. I tak je základní zpracování půdy prováděno orbou. „Bezorebná technologie vyžaduje některá specifika, která nejsou zatím z naší strany splněna, např. nízké strniště při sklizni, či speciální strojové vybavení. Otázkou je také povolení používání glyfosátu v budoucích letech,“ přiblížil své důvody pro klasickou technologii ředitel Ing. Tomáš Dosoudil.

I tak si ale vedení společnosti uvědomuje význam včas provedeného prvního zpracování půdy po sklizni. Pro tyto operace slouží v podniku od února 2020 radličkový kypřič Terrano 6 FM firmy Horsch. Díky možnosti nastavení pracovní hloubky v širokém rozpětí a záměny radliček podle potřeby umí tento kypřič zajistit nejen podmítky, ale v případě potřeby i hlubší kypření půdy. V podmínkách soudobého trhu, kde v radličkových kypřičích vládne široká konkurence, byl stroj od firmy Horsch zvolen na základě pozitivních zkušeností s německým výrobcem z předchozích let.

Více informací v Zemědělci č. 7/2021.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *