Regulační systém pro aplikaci hnojiv na svazích

Není nic nového na tom, že rozdělení hnojiva v rozmetacím obrazci u odstředivých rozmetadel lze regulovat změnou bodu výpadu hnojiva na kotouče, změnou otáček kotoučů a množství hnojiva, procházejícího rozmetadlem. Doposud však žádný systém nedokázal adaptovat šířku rozhozu a zdeformovaný rozmetací obrazec při práci na svazích.

Aktuální řešení se snaží u rozmetadel, nacházejících se na svažitých polích, u nichž se mění bod výpadu hnojiva, tuto skutečnost kompenzovat snížením výšky pádu hnojiva mezi dávkovacím zařízením a rozmetacím kotoučem, anebo nuceným vedením hnojiva na kotouč odlišnou cestou. Systémy kontroly rozmetacího obrazce, využívající měření pomocí radaru, dokáží změny v obrazci zaregistrovat, a na základě jejich údajů jsou pak změny kompenzovány.

Regulační systém Hill Control firmy Rauch je software, který zlepšuje přesnost aplikace hnojiva prostřednictvím odstředivých rozmetadel na svazích. Využívá přitom údajů od senzoru sklonu, a na rozmetadle přestavuje bod výpadu hnojiva, otáčky rozmetacích kotoučů i množství protékajícího hnojiva. Přizpůsobením bodu výpadu se dosahuje změny šířky rozhozu hnojiva i směru, kterým se hnojivo v prostoru pohybuje, čímž je korigována deformace rozmetacího obrazce na svahu.

Novinka získala firmě Rauch stříbrnou medaili na veletrhu Agritechnica.*

Více informací v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *