Řešení linek na příjem, ošetřování a skladování zrnin

Účelem posklizňových linek je zabezpečit příjem, ošetřování a skladování potravinářských a krmných zrnin, jejich kondiciování, třídění a expedici. Tímto řešením se odstraní skladování zrna v různých provizoriích a případné převážení, čímž se zvyšují náklady na manipulaci.

Navržené linky plně odpovídají požadavkům investora jak v příjmu zrna, skladovací kapacitě, tak i v současné době v nízkých investičních nákladech.
Vybudováním linek se sníží ztráty, které vznikají nevhodným skladováním, zvýší se kvalita uskladněného zrna, je zajištěna možnost dlouhodobého skladování.
Měrný investiční náklad na uskladnění 1 tuny zrna např. u věžových zásobníků systém LIPP je v současné době 1520,- až 2330,- Kč (podle jednotkové skladovací kapacity).
Přesto lze měrný investiční náklad na uskladnění 1 tuny zrna podstatně snížit vhodným řazením zásobníků do linek. Toto snížení investičních nákladů je možné proto, že k více zásobníkům postačí např. jeden korečkový elevátor, jeden vyskladňovací šnekový dopravník, případně stávající expediční zásobníky, příjezdové komunikace atd.
V rámci výzkumného řešení VÚZT Praha byly navrženy a ověřeny varianty řazení věžových zásobníků do linek. Tím byly vytvořeny vzory, které mohou sloužit pro rozšiřování do zemědělské praxe.

Linka – skladovací kapacita 4 x 500 t, zásobníky s rovným dnem
DENIS – PRIVÉ, příjem 80 t.h-1

Vlastní příjem zrna je řešen podúrovňovým příjmovým zásobníkem, který je vybaven kontinuálním uzávěrem pro plynulou regulaci toku zrna. Délka příjmového zásobníku je 9 m a umožňuje sklápění zrna z dopravních prostředků do boku i nazad, kapacita je 40 t.
Vertikální dopravu zrna zabezpečují korečkové elevátory na příjmu o výkonnosti 80 t.h-1, v expediční části linky 40 t.h-1.
Horizontální doprava zrna je řešena výhradně pásovými dopravníky o výkonnosti opět na příjmu 80 t.h-1, v expediční části pásovýni dopravníky o výkonnosti 40 t.h-1.
K předčištění zrna na příjmu slouží aspirační zařízení, které se skládá z aspirační komory, transportního ventilátoru, potrubí a odlučovače.
Skladovací kapacita je řešena čtyřmi věžovými zásobníky systém DENIS – PRIVÉ (Francie) o průměru 8 m, o jednotkové skladovací kapacitě 500 t. Věžové zásobníky jsou postaveny na základových železobetonových deskách. Ošetřování uskladněného zrna v zásobnících je zabezpečeno intenzivním provzdušňováním.
Každý věžový zásobník je osazen dvěma středotlakými provzdušňovacími ventilátory, které jsou schopny zajistit 25 – 35 m3.h-1 vzduchu na 1 tunu uskladněného zrna.
Proces provzdušňování uskladněného zrna je řízen automatikou, která ovládá provzdušňovací ventilátory v závislosti na teplotě uskladněného zrna a relativní vlhkosti vzduchu nasávaného ventilátory.
Expediční část linky je tvořena třídičkou a dvěma expedičními podjezdnými zásobníky. Vzhledem k tomu, že na lince je ošetřována řepka a kukuřice na zrno, je vybavena sušárnou.

Navržená technologie posklizňového ošetřování a skladování zrna umožňuje následující operace:

 Příjem zrna, aspirační předčištění a přímou expedici;
 Příjem zrna, aspirační předčištění, třídění a přímou expedici;
 Příjem zrna, aspirační předčištění, sušení zrna a skladování v zásobnících;
 Příjem zrna, aspirační předčištění, skladování, sušení a přímou expedici;
 Příjem zrna, aspirační předčištění, uskladnění a intenzivní provzdušňování;
 Ošetřené zrno ze zásobníků lze třídit a přímo expedovat;
 Příjem zrna, aspirační předčištění, ošetření zrna v zásobnících intenzivním provzdušňováním a zrno určené např. ke krmným účelům lze přímo expedovat.

Linka – skladovací kapacita 4 x 750 t, upravené stávající silážní věže VÍTKOVICE, příjem 80 t.h-1

Návrh provedl VÚZT, cílem řešení bylo využít stávající silážní věže VÍTKOVICE, které již delší dobu nebyly využívány pro ošetřování a skladování zrnin.
Realizace byla provedena v Zemědělské akciové společnosti Podchotucí a.s. KŘINEC, okres Nymburk.

Navržená technologie posklizňového ošetřování a skladování zrna umožňuje následující operace:

 Příjem zrna, aspirační předčištění a přímou expedici;

 Příjem zrna, aspirační předčištění, ošetřování zrna ve skladovacím prostoru, dlouhodobé skladování, expedici;

 Příjem zrna, aspirační předčištění, krátkodobé skladování komodit citlivých na jejich ošetřování a přímou expedici.
(Foto 6)

Linka – skladovací kapacita 4 x 1000 t, 2 x 500 t, 2 x 150 t,
příjem 2 x 80 t.h-1

Návrh provedl VÚZT, účelem stavby bylo zabezpečit příjem, ošetřování a skladování potravinářských zrnin, jejich kondiciování, třídění a expedici. Realizace byla provedena v Zemědělské společnosti a.s. Bystřice, Kratonohy, okres Hradec Králové.
Příjmovou část linky tvoří dva podúrovňové zásobníky. Kapacita každého příjmového zásobníku je 60 t, délka 9 m. Příjmové zásobníky umožňují sklápění zrna z dopravních prostředků do boku i nazad. Tímto řešením linka umožňuje příjem dvou druhů zrna současně.
Z příjmových zásobníků je zrno dopraveno pomocí vertikálních a horizontálních dopravních cest do předčističky ASP – 750 (na jedné příjmové větvi), na druhé příjmové větvi je předčištění zrna řešeno aspiračním zařízením.
Takto předčištěné zrno je korečkovými elevátory a spádovým potrubím dopraveno do věžových zásobníků systém LIPP, kde je intenzivně provzdušňováno. Vyskladňování zrna ze zásobníků je řešeno gravitací na pásové dopravníky, kterými je zrno dopraveno na třídičku a vytříděné zrno je pak korečkovým elevátorem dopraveno do podjezdných expedičních zásobníků.

Navržená technologie posklizňového ošetřování a skladování zrna umožňuje následující
operace:
 Příjem dvou druhů zrna současně;

 Příjem, předčištění zrna, třídění zrna a expedici;
 Příjem zrna, předčištění, ošetřování zrna ve věžových zásobnících intenzivním provzdušňováním, skladování, třídění a expedici;

 Příjem zrna, předčištění, třídění a expedici zrna;

 Příjem zrna, předčištění, dlouhodobé skladování s ošetřováním uskladněného zrna a přímou expedici.

Závěr

Výstavba linek na příjem, ošetřování a skladování potravinářských a krmných zrnin vyžaduje značné finanční částky. Proto doporučujeme všem zájemcům o řešení vhodných skladů obrátit se na VÚZT Praha 6 – Ruzyně, který v “Předprojektové studii stavby“ posoudí všechny možné varianty a nalezne optimální, tj. finančně přijatelné řešení.

Ing. Pavel Kroupa, CSc.
Výzkumný ústav zemědělské techniky
Praha 6 – Ruzyně

Výsledky prezentované v tomto článku byly získány při řešení výzkumného projektu MZe ČR, ev. č. EP 7068

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *