Řešením může být změna tlaku

Jak optimalizovat výkon traktoru, to je otázka, která zajímá každého zemědělce. Žádaného cíle lze dosáhnout řadou opatření. Mezi ty nejdůležitější patří správné rozložení hmotnosti a vhodné obutí doplněné správným huštěním pneumatik. Na nedávno konaném dni otevřených dveří firmy Agri CS, a. s., o němž jsme vás informovali v minulém čísle našeho časopisu, nás zaujala přednáška, při níž objasňoval odborník z Agri CS, produktový manažer Ing. Pavel Novák, problematiku optimalizace výkonnosti traktoru. Ono totiž „vyladit“ si traktor tak, abychom co nejlépe využili každého koně ukrytého v motoru, předpokládá pochopení problematiky a také splnění některých podmínek.* Faktory ovlivňující výkon stroje „Aby traktor poskytoval svému uživateli tu nejlepší službu, pro níž byl zkonstruován, musí splňovat několik faktorů,“ řekl úvodem Ing. Novák. Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující výkonnost patří správně zvolená váha traktoru a rozložení jeho hmotnosti na přední a zadní nápravu podle vykonávané činnosti a především vhodný rozměr a konstrukce použitých pneumatik včetně jejich správného nahuštění. Na základě měření uskutečněných na německé univerzitě na soupravě provozující polní práce lze vyjmenovat faktory, ovlivňující spotřebu paliva a tedy i ekonomičnost provozu. Z výsledků vyplývá, že kompresor vzduchových brzd ovlivňuje úspory pohonných hmot ze 3 %, filtr sání motoru ze 4 % a čistota chladičů z 5 %. Satelitní navigace se podílí celými 10 % a ještě o 5 % více, tedy 15 % ovlivňuje ekonomiku provozu správně zvolená pracovní hloubka nářadí a stejně tak i jízdní režim – správné otáčky traktoru. „Nejvíce však mohu ušetřit nebo naopak nejvíce peněz promrhat, když nemám správně dotížený traktor a správně nahuštěné pneumatiky,“ zdůrazňuje Pavel Novák. Tyto faktory ovlivňují spotřebu z celých 25 %. A jak tedy „vyladit“ traktor? Článek vyjde v červnovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *