Robustní talířové brány k všestrannému využití

V předvádění techniky na zpracování půdy a setí na Dni Zemědělce 2021 v Kameni prezentovala také společnost KUHN CENTER a. s. krátké talířové brány Kuhn Optimer XL. I když tato modelová řada zahrnuje i nesená provedení, tak v Kameni byl při práci k vidění model polonesený – Optimer XL 5000 se záběrem pěti metrů.

Má tedy vlastní podvozek, jenž je integrován pod rámem v prostoru mezi sekcí talířů a opěrnými válci. Tím se dosahuje dobré manévrovatelnosti se strojem i stability a dobrého vedení za traktorem za jízdy po silnici. Každý talíř je zavěšen samostatně a má svou vlastní slupici a objímku. Elastomerové jištění chrání talíře před poškozením při najetí na překážku. Talíře mají průměr 620 mm. Při pohledu na stroj je patrné, že má velmi robustní konstrukci – jak slupice, tak i rám či podvozek. Masivní provedení znamená i dlouhou životnost a bezporuchové nasazení.

Talíře mají optimalizované dvojí zaúhlení pro snadné vniknutí do půdy, celoplošný pracovní záběr i mísicí efekt: 12° vertikálně a 14° horizontálně.

Francouzská firma Kuhn si všechny komponenty pro tyto stroje vyrábí sama. Platí to i o příslušenství, které je možné ke stroji řady Optimer XL připojit na přání. Může být osazen řezacím válcem, což je první sekce, která slouží k rozbití dlouhých stonků noži ve směru kolmo k podélné ose, například při podmítkách po sklizni ozimé řepky či slunečnice. Dále může být Kuhn Optimer XL vybaven i zařízením k setí meziplodin souběžně se zpracováním půdy. Toto zařízení zahrnuje rozdělovací hlavu, rozvody osiva a aplikační koncovky. Zásobu osiva si traktor veze v čelně neseném zásobníku rovněž od firmy Kuhn.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 11/2021.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *