Rostlinná výroba se zaměřením na produkci krmiva

V podniku ZEAS Puclice je věnována prvotřídní pozornost zajištění kvalitního krmiva pro skot. Na bedrech rostlinné výroby spočívá nelehký úkol vyrobit dostatek píce na celý rok dopředu. Na výměře 600 hektarů se pěstuje silážní kukuřice, na 300 hektarech vojtěška, pravidelně obnovovaná zakládáním nových porostů s bobem jako krycí plodinou.

75 hektarů bobu každým rokem se sklidí na senáž, a to kromě tradiční metody nepřímé sklizně někdy i přímou sklizní. Kromě toho se podnik v kopcovité krajině západních Čech stará ještě o 800 hektarů trvalých travních porostů.

V osevním postupu mají své místo i tržní plodiny, k nimž patří ozimá řepka, ozimá pšenice, ozimý ječmen, žito, jetel nachový a kukuřice na zrno. Velké plochy vojtěšek pak fungují jako vhodná předplodina a také hnojení hnojem přispívá ke zvýšení úrodnosti i zlepšení vodního režimu v půdě. Celková výměra orné půdy dosahuje 3200 hektarů.

Pícniny (kromě žita) jsou sklízené pomocí samojízdné sklízecí řezačky na největší možnou délku řezanky. Naopak na nejmenší délku řezanky – kolem čtyř milimetrů – se přímou metodou sklízí porosty ozimého žita, hmota se následně silážuje a využívá jako substrát pro bioplynovou stanici. Kromě toho tato stanice zpracovává ještě hnůj a kejdu skotu.

Objemy vyrobeného krmiva v podniku ZEAS Puclice jsou značné. Silážní kukuřice si pro vlastní účely podnik uskladní 20 000 t za rok, senáží pak dalších 18 000 tun. Na ornou půdu se pak vrací živiny v podobě digestátu, fugátu i kejdy. Tuto činnost obstarávají také dvě aplikační cisterny značky Pichon, vybavené hadicovými aplikátory a nyní nově i jedním talířovým aplikátorem pro aplikaci do půdy.

Více informací v týdeníku Zemědělec.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *