Rozmetadla nejen pro klasickou polní výrobu

Rodinné zemědělské podniky se často zaměřují na pěstování speciálních plodin či zeleniny. Pro speciální typy hnojiv nabízí firma Bredal na přání výbavu pro aplikaci malých dávek hnojiv, s níž lze na pole aplikovat také insekticidy proti slimáčkům či rozhazovat osivo meziplodin.

Rozmetadlo Bredal F2 2500, vystavené v expozici výrobce na mezinárodním veletrhu Agritechnica 2019, prezentovalo další možnou výbavu na přání v podobě lávky se schůdky pro snazší práci s velkoobjemovými vaky při doplňování hnojiva, a zakrývací plachty z kvalitního materiálu, která spolehlivě chrání materiál v zásobníku při práci i v průběhu přejezdů. Stroj měl také osvětlení světlomety LED.

Zásobník vyrobený z nerezového materiálu mohli návštěvníci stánku vidět na rozmetadle Bredal F4 400. Rozmetadla této řady již umí aplikovat hnojivo v různém množství vpravo a vlevo, protože jsou vybavená dvojici samostatně ovládaných dávkovacích ústrojí. Každé z nich má vlastní pohon pomocí hydromotoru s proporcionální regulací.

Automatika rozmetadla kromě toho automaticky reguluje také bod výpadu hnojiva na talíře. Nastavení provádí dvojice elektromotorů. Obsluha zadá na ovládacím terminálu požadovanou šířku rozhozu hnojiva, a skluzy pro vedení hnojiva se této hodnotě automaticky přizpůsobí. Polohy skluzů jsou regulovány pro pravou a levou stranu nezávisle na sobě, čehož se nechá dobře využít při hraničním rozmetání. Hydraulicky poháněné rozmetací ústrojí dovoluje obsluze nastavit si na ISOBUS terminálu požadované otáčky rozmetacího ústrojí pro hraniční rozmetání a pro rozmetání hnojiva v běžném režimu.*

Více informací ve Farmáři č. 3/2020.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *