Rozmetadlo statkových hnojiv Fliegl KDS Tiefbett 140

Maňovická zemědělská a. s. hospodaří na rozloze okolo 1700 ha, chová masný i dojný skot a rovněž prasata. I přes silnou živočišnou výrobu zvládá všechnu práci v necelých třiceti lidech. Produktivita práce je tak velmi vysoká. Jednou z podmínek k její dosažení je kvalitní zemědělská technika, ve které jsou kvalitní a spolehlivé stroje.

Klasický zemědělský podnik

Z 1700 ha, na kterých Maňovická zemědělská a. s. hospodaří, je necelý 1000 ha orná půda a zbytek jsou trvalé travní porosty. Na orné půdě pěstují převážně obiloviny (ječmen, pšenice, tritikale a oves), jež zaujímají plochu okolo 550 ha. Dále se pěstuje řepka na rozloze o velikosti cca 100 ha, přibližně na 250 ha kukuřice a 100 ha zaujímají luskovinoobilné směsky (hrách a pšenice).

V rámci živočišné výroby se podnik zabývá produkcí masa a mléka. Masný skot je plemene aberdeen angus je rozdělen do dvou padesátikusových stád a dále podnik chová 300 ks dojnic plemene červenostrakatého skotu.

Jako jeden z mála podniků v okolí také stále chová prasata a ročně jich vyprodukuje kolem 4000 ks. V současnosti má okolo 160 ks prasnic.

Fliegl KDS Tiefbett 140

Fliegl KDS Tiefbett 140 patří do rodiny řetězových rozmetadel a bylo do podniku pořízeno jako obměna za starší rozmetadla. Ačkoliv je v podniku zatím čerstvě, s jeho prací jsou spokojení. Líbí se jim jeho nízká hmotnost, dobrá stabilita, velká kola s dobrou průchodností a nízkým měrným tlakem na půdu a také jednoduchost konstrukce.

Náprava rozmetadla Fliegl KDS disponuje dvěma velkými koly s polními pneumatikami 28L 26. Velká kola znamenají menší valivý odpor a menší náročnost na tažný prostředek. V podniku Maňovická a. s. je rozmetadlo taženo traktorem s výkonem 250 koní, ale zvládl by to i slabší stroj.

V neposlední řadě je benefitem rozmetadla nízko položené těžiště, které přináší dobrou stabilitu stroje i v případě, že pracuje na svažitých pozemcích, ale na druhou stranu stále je zachována velká světlá výška zajišťující dobrou průchodnost.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *