Rozšířené možnosti zakládání porostů

Secí stroje s mechanickou distribucí osiva od výsevního ústrojí k secím botkám nejsou v současné době příliš rozšířené. Je to dáno tím, že zemědělská praxe vyžaduje větší záběry a u nich je klasická technologie výsevu, u níž musí být šířka zásobníku shodná s pracovním záběrem, obtížně řešitelná. Ovšem u menších záběrů to není problém a tam se secí stroje s mechanickou distribucí osiva s úspěchem používají.

Mají totiž některé výhody. Mezi dvě základní můžeme řadit jednoduchost a též přesnost výsevu. Od každého výsevního válečku vede semenovod o stejné délce a tak nemůže vzniknout problém s nerovnoměrným dávkováním osiva k výsevním botkám.

Nový Ripper

Secí stroj s mechanickou distribucí osiva, neděleným zásobníkem a označením Ripper HD (dříve STP 300) vyrábí již řadu let společnost P&L spol. s r. o. Nejedná se však o klasický secí stroj určený pro setí do připravené půdy, ale je doplněný o sekci koltrů, které zpracovávají půdu v páscích, do nichž se následně provádí výsev. A to je jeden nejefektivnějších způsobů obnovy TTP.

V letošním roce se do nabídky dostane upravená verze tohoto stroje s označením Ripper. Jak je při inovacích obvyklé, zachovala si výhody původního stroje a kromě toho přináší pro uživatele podstatná vylepšení, která ji z primárního použití pro obnovu TTP posouvají více k využití univerzálnímu, tedy i k zakládání porostů klasických polních plodin, a to nejen obilnin, ale i olejnin a luskovin.

Koltry v jedné řadě

Součástí nového Ripperu zůstává technologie zpracování půdy zvlněnými kotouči, takzvanými Turbo koltry. Ty již nejsou uloženy ve dvou řadách, ale v jedné a tím pomáhají zlepšit hmotnostní poměry stroje, přesněji řečeno posunují jeho těžiště blíže k traktoru. Koltry jsou jištěny pomocí vinutých pružin a připravují seťové lůžko, do něhož dvoukotoučová secí botka ukládá osivo na potřebnou hloubku, kterou je možné nastavit centrálně, pomocí hydraulického ovládání.

Nový zásobník na osivo je v podobě dvoukomorové výsevní skříně, která je dělená v poměru 1/3 a 2/3 a disponuje celkovým objemem 850 litrů. Dvě individuální výsevní ústrojí umožňují vysévat dvě rozdílné plodiny s rozdílnými výsevky, a to jak „čistosevem“ (každá botka seje jednu plodinu), tak i směsně. Nebo je možné jednu komoru výsevní skříně využít pro aplikaci granulovaného hnojiva.*

Celý článek najdete v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *