Různé využití manipulátorů

Manipulátory neboli teleskopické nakladače, které jsou zpravidla vybaveny řízením všech kol, se v našich podmínkách začaly rozšiřovat po roce 1990. Postupně nahrazovaly tehdy používanou a v řadě případů notně zastaralou manipulační techniku. Zpočátku platily za univerzální nakladače a používaly se takřka pro všechny druhy prací v rostlinné a živočišné výrobě.

Zejména ve velkých zemědělských provozech a podnicích služeb však postupně převzaly jejich úlohu výkonné kolové nakladače. Důvodem je jejich celková hmotnost a tlačná síla. Nicméně manipulátory různé konstrukce mají v zemědělské prvovýrobě nezastupitelné místo pro svou obratnost, teleskopicky výsuvné rameno a různé režimy řízení kol. Obecně platí, že se manipulátory a kolové nakladače v řadě případů velmi dobře doplňují. Manipulátory můžeme rozdělit do tří základních kategorií, a to na modely zemědělské, stavební a speciální. Jednotliví zástupci se liší především konstrukcí podvozku, dosahem výložníku na čepu nářadí a mnohdy také celkovým pojetím konstrukce.

Různé konstrukce podvozků

Většina manipulátorů pracuje s řízením všech kol, některé modely disponují pouze zadní řiditelnou nápravou. Typickým znakem podvozku manipulátorů je výkyvné uložení zadní nápravy, nezbytné pro zachování stability při překonávání nerovností. Platí, že čím většího úhlu výkyvu dosahuje, tím vyšší stabilitu podvozek nabízí. Vybrané typy určené pro stavebnictví disponují také uzamykatelnou zadní nápravou. Jak již bylo řečeno, typickým znakem manipulátorů je řízení kol obou náprav, přičemž máme obvykle k dispozici různé režimy. Zejména základní modely a většina kompaktních manipulátorů nabízejí řízení všech čtyř kol jako jedinou volbu. Některé kompaktní manipulátory (na přání) a výkonnější technika pak nabízí celkem tři varianty řízení. Kromě řízení všech kol, které usnadňuje manévrování a současně díky němu dosahujeme minimálního poloměru otáčení, můžeme natáčet pouze kola přední nápravy. Tento režim se uplatní při přejezdech, ale rovněž jej můžeme využívat během samotné manipulace s materiálem. Třetí možností je krabí krok, spočívající v natočení kol obou náprav stejným směrem, umožňujícím pohyb stroje šikmo vpřed nebo vzad. Tento režim využíváme například při práci ve stájových provozech nebo silážních žlabech.

Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v červencovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *