Rychlá podmítka na velkých výměrách

Zemědělský podnik AGD Kačice využívá technologie zpracování půdy se souběžnou aplikací hnojiva při jednom přejezdu. Také talířový podmítač Catros 12003-2 TS od firmy Amazone, který je od roku 2016 využívaný k podmítkám, je opatřen hadicovými rozvody.

Tento stroj je vhodný pro mělké, celoplošné zpracování půdy s intenzivním promísením se slámou. Provozován je s pásovým traktorem Case IH Quadtrac 620. Talíře mají uložení v bezúdržbových ložiskách a samostatné bezúdržbové jištění proti přetížení. Jednotlivé segmenty podmítače mohou nezávisle na sobě kopírovat terén díky rámu ContourFrame. Na obzvláště tvrdých půdách může být zvýšen přítlak na talíře tak, že se boční sekce stroje sklopí a pracovní záběr se zredukuje na sedm metrů.

Nicméně talíře o průměru 510 mm vykazují i tak značně agresivní účinek na vnikání do půdy. Optimální oblastí nasazení jsou právě podmítky, příprava půdy před setím či zpracování porostů meziplodin. Talíře mohou pracovat v hloubkách od pěti do čtrnácti centimetrů. Nastavení hloubky se provádí u stroje se záběrem dvanácti metrů jen na čtyřech místech, tedy u každého segmentu zvlášť: k pístnici se zaklopí patřičný počet výkyvných distančních podložek. Přední a zadní řada talířů se pak nastaví samočinně. Na přání nabízí firma Amazone nastavování pracovní hloubky pomocí hydrauliky, tedy pohodlně z kabiny traktoru.

Vysokou plošnou výkonnost stroje Catros 12003-2 TS dovoluje jeho velký pracovní záběr, vysoká pracovní rychlost i možnost otáčet se na souvratích na opěrném válci. Od výrobce Amazone mají v AGD Kačice ještě dvoukomorový zásobník na hnojivo XTender s agregací do zadního tříbodového závěsu a druhou sezónu odstředivé rozmetadlo ZA-TS.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *