Ryze axiální sklízecí mlátičky

Mechanizovanou sklizeň obilnin, olejnin a dalších semenných plodin zajišťují různé typy sklízecích mlátiček. Jednotliví výrobci nabízí modely, které se liší jak výkonností, tak systémem výmlatu a separace. Poměrně bohatá je nabídka rotorových sklízecích mlátiček v různých provedeních. První skupinu zastupují modely s rotorovými vytřásadly, druhou skupinu reprezentují modely s axiálním systémem výmlatu.

Mlátičky využívají princip podélně uloženého rotoru či rotorů, plnících funkci vkládání materiálu, výmlatu a separace. Hmota postupuje prostorem v podélné ose rotoru. Na vybraných trzích se setkáme také se sklízecími mlátičkami, vybavenými příčně uloženým rotorem (materiál postupuje jeho pracovním prostorem způsobem podobným jako u klasických axiálních strojů). Z hlediska výkonnosti platí, že axiální sklízecí mlátičky jsou k dispozici od středně výkonných modelů výše.

Provedení rotorů

Axiální mlátičky se liší konstrukcí rotoru a počtem rotorů. Jednotliví výrobci řeší tuto problematiku různým způsobem. Někteří nabízí bez ohledu na výkonovou řadu koncepci s jedním mláticím rotorem, jiní vybavují základní modely dané značky jedním rotorem, výkonnější pak dvojicí rotorů. Třetí možností je vybavení celé modelové a výkonové řady dvourotorovou koncepcí.

Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v červnovém Farmáři.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *