S možností synchronizace odvozu

Při sklizni kukuřice v Kameni tvořil jednu předvedenou soupravu bestseller mezi řezačkami John Deere na našem trhu, a sice model 8300i a traktor John Deere 6215R s návěsem Pronar. Samojízdná řezačka John Deere 8300i s motorem o výkonu 500 k je stavěná na průchodnost 150 t/h a její obliba vychází jistě i z toho, že takováto výkonnost odpovídá současným logistickým možnostem sklizně kukuřice či senáží ve většině zemědělských podniků.

I u této řezačky bychom se mohli zaměřit na popis určitých technických parametrů, ale ty hlavní nejsou až tak unikátní, unikátní jsou myslím jiné věci. Například sklízecí adaptér Kemper vybavený systémem Stalk Buster což jsou rotující kladiva drtící strniště velmi intenzivním způsobem. V ukázce to bylo zřetelně patrné, a to jak z pohledu výšky strniště, tak rozvláknění stonků kukuřice.

Anebo můžeme zmínit systém NIR analýzy poskytující kontinuální měření nejen sušiny, ale i různých nutričních parametrů sklízené plodiny. Získaná data lze ukládat, a získat tak celkový přehled o sklízené produkci, ale i přímo využívat při sklizni. Například podle obsahu sušiny může řezačka automaticky měnit nastavení délky řezanky, na základě dat z NIR senzoru lze měnit dávkování konzervantů.

Za zmínku stojí i systém MachineSync. Ten zajišťuje komunikaci mezi sklízecí řezačkou a odvozní soupravou, to znamená, že traktor kopíruje jízdu řezačky, což ulehčuje práci obsluhám obou strojů. V Kameni tato synchronizace pohybu strojů byla předvedena. Pokud ji někdo viděl a třeba se mu nezdálo to, že řezačka jela rovně a traktor s návěsem vedle ní kličkoval, bylo způsobeno tím, že si jej obsluha řezačky na dálku řídila a schválně měnila jeho pozici.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *