Secí kombinace

Využití rotačních bran je v porovnání s pasivním nářadím náročnější na příkon, umožňují však přípravu půdy v rozmanitých podmínkách, a to včetně těžkých jílovitých půd. Toto aktivní nářadí se využívá jak v konvenčních systémech zpracování půdy a zakládání porostů, tak v různých technologiích bez orby. Většinou se používají nesené typy rotačních bran, ale existují samozřejmě také závěsné rotační brány. Jednotlivé modely rotačních bran se liší nejen pracovním záběrem a provedením rámu, ale také celkovým provedením, které hraje zásadní roli při volbě energetického prostředku.

 

Konstrukce rotačních bran

Základním konstrukčním prvkem rotačních bran je převodová skříň, v níž jsou v olejové lázni hřídele opatřené ozubenými koly. Tento mechanismus je poháněn od vývodového hřídele trakčního prostředku prostřednictvím hlavní úhlové převodovky. Ta je ve standardním provedení a také u základních modelů bran konstruována jako jednostupňová, výkonnější modely mohou disponovat také vícestupňovou převodovkou. Můžeme také využívat možnosti prostřednictvím převodovky měnit smysl otáčení rotorů. Z hlediska režimu vývodového hřídele pracujeme s 540 nebo 1000 otáčkami. Rotory představují unášeče hřebů rotačních bran a jsou pevně spojeny s hřídeli vycházejícími ze skříně rotačních bran. Hřeby se liší geometrií, dále pak různou délkou a rovněž materiálem, z něhož jsou vyrobeny. Jejich délka se zpravidla pohybuje v rozsahu 250 až 400 mm a kromě standardních provedení se vyrábějí také tvrzené hřeby nebo hřeby opatřené pancéřováním. Rozdílné je i upevnění hřebů, využívají se jak klasické šroubové spoje, tak rychloupínací systémy. Rotory mohou být doplněny v celé šíři záběru ochrannou lištou proti kamenům a dalším cizím předmětům. Další příslušenství se volí podle výsledného zpracování půdy a rovněž půdních a klimatických podmínek. Rotační brány tak mohou být doplněny přední a zadní smykovou lištou, jejichž součástí jsou rovněž boční ochranné pláty vymezující pracovní záběr. Nedílnou součástí rotačních bran, zásadní pro přípravu seťového lože, představují různé válce pro urovnání povrchu a utužení půdy.*

Článek Ing. Filipa Javorka najdete v 10. čísle Farmáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *