SEŘÍZENÍ PALIVOVÉ SOUSTAVY MOTORU SKLÍZECÍ MLÁTIČKY E 516 (díl II)

Pro správnou funkci palivové soustavy je rovněž nutný bezvadný stav vstřikovacích trysek (obr. 1). Ty musejí zajistit co nejlepší rozptyl paliva vstřikovaného do válce. Vstřikovací trysky je třeba v případě potřeby zkontrolovat, zda jsou dostatečně těsné a jsou nastavené na správný vstřikovací tlak. Postup údržby a kontroly vstřikovacích trysek zahrnuje především následující úkony:

 Po demontáží vstřikovače je třeba držák trysky očistit od karbonu a jiných nečistot.
 Poté se sejme kryt seřizovacího šroubu, uvolní se pružina a vyjme se tryska.
 Otvor trysky zkontrolujeme a vyčistíme zakarbonované sedlo jehly. Pozornost věnujeme vodícím plochám, které mohou být přidřené.
 Jehly a trysky vyčistíme v naftě. Pozor, při čištění se nesmí zaměnit jehly a trysky! Už z výroby tvoří páry, které jsou vzájemně zalapovány.
 Jestli je jehla zbavena nečistot a dobře pohyblivá zjistíme tzv. pádovou zkouškou. Dělá se tak, že se tryska odkloní od svislého směru asi o 300 a jehla se ze svého otvoru vysune asi o 2/3. Jehla se musí vlastní vahou zasunout nejméně při třech stejných po sobě následujících pokusech s různě natočeným tělesem trysky.
 Tlaková zkouška trysky se dělá na zkušební stolici, stejně jako seřízení vstřikovacího tlaku. Tryska musí být těsná tak, že při tlaku 14,7 MPa z ní do 10 sekund nesmí uniknout žádné palivo.
 Tvar výstřikového paprsku musí být pravidelný kuželový a kontroluje se při 17,2 + 1 MPa. To je také tlak seřízení trysky. Po seřízení tlaku zajistíme seřizovací šroub momentem asi 80 až 90 N.m.
 Při zpětné montáži se pod držáky trysek vloží kroužky o tloušťce 3,1 mm a držáky se dotáhnou momentem 60 až 70 N.m.
Aby celá palivová soustava pracovala správně, je třeba dodat palivo do válce ve správném okamžiku. Toho se docílí seřízením počátku vstřiku paliva. Začátek vstřiku paliva se seřídí natočením hřídele vstřikovacího čerpadla vůči klikovému hřídeli motoru. Poloha se seřizuje na spojce vedle vstřikovacího čerpadla (obr. 2). Nejprve se odpojí od vstřikovacího čerpadla přívod paliva k prvnímu válci. Na uvolněné hrdlo se připojí tenká skleněná trubička, aby byl přesně zjištěn začátek pohybu paliva. Počátek vstřiku u E 516 by měl nastat 26 + 10 před horní úvratí pístu. Setrvačník motoru je opatřen značkami. Pozor, ke vstřiku dochází pouze jedenkrát za dvě otáčky. Oba ventily musí být uzavřeny, stejně jako při seřizování vůle ventilů. Jestliže se palivo ve skleněné trubičce nepohne, klikový hřídel se ponechá v tomto natočení. Uvolní se spojka čerpadla. Nyní se otáčí pouze hřídelem čerpadla tak dlouho, až se hladina paliva v trubičce pohne. Poté se spojka napevno spojí. Po dalších dvou otáčkách klikového hřídele motoru se nastavení stejným způsobem zkontroluje.
U strojů E 512 a E 514 se vstřik paliva seřizuje na 300 před horní úvratí.

František Kumhála

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *